Nagrody i wyróżnienia - rok 2022

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2021

Aviva po raz kolejny wśród laureatów konkursu – zajęła trzecie miejsce w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych. Podwójny sukces odniosło Santander Aviva, zwyciężając w kategorii ubezpieczeń majątkowych (poza komunikacyjnymi) oraz zajmując trzecie miejsce w ubezpieczeniach na życie. To najbardziej wiarygodny i merytoryczny konkurs dla branży ubezpieczeniowej, organizowany przez miesięcznik „Gazeta Bankowa”. Jury konkursu tworzą przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych (Rzecznika Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych), świata nauki oraz redakcji „Gazety Bankowej”. Wyniki rankingu za 2021 rok zostały ogłoszone w styczniu 2022.