Nagrody i wyróżnienia - rok 2015

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa

Aviva zdominowała podium konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa zajmując pierwsze miejsce w dwóch kategoriach ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych, a także drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych. Nasze spółki jv BZ WBK-Aviva zajęły drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń osobowych i majątkowych i trzecie miejsce w życiowych. Ranking zorganizował miesięcznik "Gazeta Bankowa". Jury oceniło informacje od ubezpieczycieli i Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód. 

Firma Przyjazna Klientowi

Aviva otrzymała tytuł "Firma Przyjazna Klientowi" w kolejnych latach 2010-2015 na podstawie badania poziomu obsługi klientów i ich satysfakcji. Tytuł nadaje Fundacja Obserwatorium Zarządzania po przeprowadzeniu niezależnego audytu. Więcej informacji na stronie www.firmaprzyjaznaklientowi.pl. 

Biały Listek CSR "Polityki"

W 2015 roku Aviva po raz drugi otrzymała "Biały Listek CSR" w zestawieniu firm wyróżniających się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport na ten temat, przygotowany wraz z firmą doradczą Deloitte, opublikował tygodnik „Polityka”. 

Odpowiadam Polsce

Fundacja Aviva "To dla mnie ważne" została finalistą rankingu projektów CSR - "Odpowiadam Polsce" organizowanego przez "Gazetę Bankową". Projekt honoruje tych, którzy swoim dzialaniem najbardziej przyczyniają się do rozwoju społeczności, zarówno lokalnych, jak i w skali całego kraju. Fundacja Aviva jest organizatorem konkursu grantowego wspierającego rodziców w wychowywaniu dzieci.  

Alfy 2014

W 2015 roku Analizy Online, niezależna firma analizująca produkty inwestycyjne, po raz drugi przyznała nagrody Alfa dla najlepszego TFI i najlepszych funduszy inwestycyjnych za wyniki osiągnięte w 2014 roku. Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny został drugi rok z rzędu uznany za najlepszy fundusz papierów dłużnych uniwersalny. 

Lampart 2015

Aviva została laureatem Lamparta 2015, nagrody wręczanej za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki. Laureaci Lampartów są wybierani na podstawie badania przeprowadzanego przez TNS Polska wśród bankowców i ubezpieczycieli, a szczególną wartością nagrody jest sposób wyłaniania zwycięzcy – to konkurencja oddaje na niego swój głos. Aviva zajęła drugie miejsce wśród firm ubezpieczeniowych.