Nagrody i wyróżnienia - rok 2014

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa

Aviva zajęła pierwsze miejsce w rankingu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa w kategorii ubezpieczeń na życie. Ranking zorganizował miesięcznik "Gazeta Bankowa". Jury oceniło informacje od ubezpieczycieli i Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód.

Nobilatum 2014

Aviva otrzymała kryształową statuetkę "Nobilatum 2014" dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeń na życie. Nagrody "Nobilatum" przyznaje redakcja miesięcznika gospodarczego "Polish Market" na podstawie badań ankietowych wśród firm i przedsiębiorców. Patron honorowy konkursu i wsparcie merytoryczne - Szkoła Główna Handlowa.

Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014

Wirtualny Oddział Avivy wygrał konkurs Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014 r. w kategorii bankowość elektroniczna i e-finanse, zorganizowany przez miesięcznik Gazeta Bankowa.

Wirtualny Oddział to innowacyjny sposób sprzedaży ubezpieczeń i inwestycji oraz obsługi klientów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii - poprzez wideokonferencję z czatem, e-mail i telefon. Umożliwia zdalne zawarcie umowy bez konieczności podpisywania umowy papierowej. Konsultanci mają do dyspozycji również narzędzia online: kalkulatory, porównywarki, ankiety, komentarze rynkowe i filmy. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w sektorze finansowym poza bankami w Polsce.  

Biały Listek CSR „Polityki”

W 2014 roku Aviva po raz pierwszy otrzymała wyróżnienie Biały Listek CSR w zestawieniu firm wyróżniających się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport na ten temat, przygotowany wraz z firmą PwC, opublikował tygodnik „Polityka”. 

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2014 – wyróżnienie

Aviva otrzymała wyróżnienie w VIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm „Dziennika Gazety Prawnej” i Akademii Leona Koźmińskiego. 

Firma Przyjazna Rodzicom

Aviva została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Firma Przyjazna Rodzicom.  Nagradzani są w nim pracodawcy, którzy pomagają pracownikom łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową. 

Solidny Pracodawca 2014

Aviva otrzymała ten tytuł w konkursie, w którym wybierane są przedsiębiorstwa najbardziej    rzetelne pod kątem polityki zatrudnienia i rozwiązań dla pracowników.

Alfy 2013

W 2014 roku Analizy Online, niezależna firma analizująca produkty inwestycyjne, po raz pierwszy przyznała nagrody Alfa dla najlepszego TFI i najlepszych funduszy inwestycyjnych za wyniki osiągnięte w 2013 roku. Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny został uznany za najlepszy fundusz papierów dłużnych uniwersalny.

Superbrands

Aviva po raz kolejny została zaliczona do najsilniejszych wizerunkowo marek konsumenckich  na polskim rynku,  otrzymując tytuł Superbrands 2013/2014.