Nagrody i wyróżnienia - rok 2003

Commercial Union Życie najbardziej przyjaznym podmiotem zarządzającym ubezpieczeniowymi funduszami inwestycyjnymi

Commercial Union Życie wygrało konkurs Gdańskiej Akademii Bankowej oraz czytelników dziennika Rzeczpospolita na najlepszy, a zarazem najbardziej przyjazny podmiot zarządzający ubezpieczeniowymi funduszami inwestycyjnymi w 2002 r. Wynik konkursu ogłoszono podczas Forum Zarządzania Aktywami, odbywającego się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 20 - 21 lutego 2003. 

Prezes Grupy Commercial Union Menedżerem Roku 2002

Jarosław Myjak, Prezes Grupy Commercial Union zdobył tytuł Menedżera Roku 2002. W uzasadnieniu decyzji o wyborze Menedżera Roku jury napisało: za skuteczne przywództwo, doskonałe wyniki ekonomiczne na trudnym rynku, oraz opracowanie i wdrożenie dla polskiej części Commercial Union innowacyjnej strategii, która pozwoliła jej umiędzynarodowić działalność. Konkurs, odbywający się pod honorowym patronatem prof. Leszka Balcerowicza, prezesa NBP, zorganizowało po raz siódmy Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce - jedna z czołowych organizacji skupiających ludzi biznesu. 

Medale Europejskie dla produktów Grupy Commercial Union

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych otrzymało Medal Europejski szóstej edycji za serię ubezpieczeń mieszkaniowych Locum, a Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za Indywidualny Program Inwestycyjny. 

Grupa Commercial Union Polska wśród firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP dla Commercial Union

Grupa Commercial Union Polska jest wśród firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, czyli najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia przyznawanego najlepszym podmiotom gospodarczym. Jury wskazało Grupę Commercial Union Polska jako jedną z trzech firm w kategorii instytucja finansowa.

Commercial Union TUO wśród Gazel Biznesu 2002

Puls Biznesu zaliczył Commercial Union TUO do grona Gazel Biznesu 2002, czyli najdynamiczniej rozwijających się firm, osiągających roczne przychody od 10 do 300 mln zł. Wyróżnienie zostało wręczone 30 maja 2003 r. w siedzibie warszawskiej giełdy. 

Commercial Union Życie otrzymało nagrodę Fair Play

Podczas VI Kongresu Brokerów Ubezpieczeniowych, który odbył się w dniach 29 maja -  1 czerwca w Wiśle, tradycyjnie rozdano nagrody Fair Play, przyznawane przez brokerów towarzystwom ubezpieczeniowym, ocenianym przez nich za najbardziej przyjazne. Commercial Union Życie otrzymało jedną z dwóch równorzędnych drugich nagród wśród towarzystw ubezpieczeń na życie.

Odznaki za zasługi dla ubezpieczeń dla zarządzających Commercial Union

Ryszard Bociong, prezes Commercial Union TUO, oraz Andrzej Gładysz, sekretarz Grupy Commercial Union, otrzymali odznaki za zasługi dla ubezpieczeń przyznawane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Odznaki wręczono podczas Walnego Zgromadzenia PIU 22 maja 2003 r. 

Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union

Commercial Union Życie zostało nagrodzone Piątym Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club. Przyznawane są one tym firmom spośród laureatów Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, które utrzymały pozycję lidera i nadal osiągają dobre wyniki finansowe. 

Złoto i brąz dla spółek z Grupy Commercial Union w Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ubezpieczeń

Podczas towarzyszącej XIX Forum Kapitałowo - Finansowemu Twoje Pieniądze Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady Ubezpieczeń, odbywającej się pod auspicjami PIU, Commercial Union Życie otrzymało złoty medal, Commercial Union TUO - brązowy.