Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia 2005 rok

Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union Życie

Commercial Union Życie otrzymało Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Diamenty przyznawane są tym firmom, które przez minimum półtora roku po otrzymaniu Statuetki nadal osiągają znakomite wyniki finansowe, rozwijają się i utrzymują stabilną pozycję na rynku, przestrzegając zasad etyki w biznesie. 

Wyróżnienie Menedżer Roku dla prezesa Grupy Commercial Union

Zbigniew Andrzejewski, prezes Grupy Commercial Unionotrzymał wyróżnienie Menedżer Roku. Ideą konkursu jest promowanie polskiej kadry zarządzającej i prezentacja jej osiągnięć oraz tych menedżerów, którzy odnieśli trwały, udokumentowany sukces. 

Arts&Business Award dla Grupy Commercial Union

Grupa Commercial Union otrzymała wyróżnienie Arts&Business Award za wkład w rozwój polskiej kultury i budowanie partnerstwa światów biznesu, kultury i sztuki. 

Nagrody i wyróżnienia 2004 rok

Medale Europejskie dla produktów Grupy Commercial Union

Medale Europejskie zostały przyznane dla następujących produktów oferownych przez Grupę Commercial Union:

  • grupowego ubezpieczenia z funduszem kapitałowym Opiekun VIP , oferowanego przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, 
  • funduszu inwestycyjnego Commercial Union SFIO Stabilnego Inwestowania - jednego z czterech funduszy Commercial Union Polska - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, 
  • rocznego ubezpieczenia dla często podróżujących za granicę -Partner w Podróży - oferowanego przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. 

Commercial Union PTE drugie w zestawieniu najefektywniejszy spółek sektora usług finansowych

Commercial Union PTE zostało sklasyfikowane na drugim miejscu w zestawieniu 25 najefektywniejszych spółek sektora usług finansowych. W ogólnym rankingu opartym na wielkości przychodu firm w r. 2003 Commercial Union Życie zajęło 65. miejsce, a Commercial Union PTE - 371. Rankingi zostały przygotowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki oraz Parkiet. 

Commercial Union Polska TUO Najlepszym partnerem w biznesie według Home & Market

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych zostało uznane za najlepsze towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące usługi dla firm w konkursie Najlepszy partner w biznesie, zorganizowanym po raz piąty przez miesięcznik Home & Market. 

Złoty Parasol 2004 dla Commercial Union

Redakcja Home & Market w grudniu 2004r. po raz pierwszy przyznała Złote Parasole. Zostało nim nagrodzone Commercial Union - za osiągnięcia w ostatnich dziesięciu latach, za wytrwałość, jakość usług, rozpoznawalność i wieloletnią ugruntowaną pozycję na polskim rynku ubezpieczeń. 

Commercial Union najlepszą marką na rynku usług ubezpieczeniowych i bankowych

Commercial Union to najlepsza marka na rynku usług ubezpieczeniowych i bankowych - jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Target Group Badania i Doradztwo. Najliczniejsza grupa badanych wskazała Commercial Union jako markę o zdecydowanie wysokiej jakości. 

Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union

Commercial Union Życie zostało nagrodzone Szóstym Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club. Przyznawane są one tym firmom spośród laureatów Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, które utrzymały pozycję lidera i nadal osiągają dobre wyniki finansowe. 

Nagrody i wyróżnienia 2003 rok

Commercial Union Życie najbardziej przyjaznym podmiotem zarządzającym ubezpieczeniowymi funduszami inwestycyjnymi

Commercial Union Życie wygrało konkurs Gdańskiej Akademii Bankowej oraz czytelników dziennika Rzeczpospolita na najlepszy, a zarazem najbardziej przyjazny podmiot zarządzający ubezpieczeniowymi funduszami inwestycyjnymi w 2002 r. Wynik konkursu ogłoszono podczas Forum Zarządzania Aktywami, odbywającego się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 20 - 21 lutego 2003. 

Prezes Grupy Commercial Union Menedżerem Roku 2002

Jarosław Myjak, Prezes Grupy Commercial Union zdobył tytuł Menedżera Roku 2002. W uzasadnieniu decyzji o wyborze Menedżera Roku jury napisało: za skuteczne przywództwo, doskonałe wyniki ekonomiczne na trudnym rynku, oraz opracowanie i wdrożenie dla polskiej części Commercial Union innowacyjnej strategii, która pozwoliła jej umiędzynarodowić działalność. Konkurs, odbywający się pod honorowym patronatem prof. Leszka Balcerowicza, prezesa NBP, zorganizowało po raz siódmy Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce - jedna z czołowych organizacji skupiających ludzi biznesu. 

Medale Europejskie dla produktów Grupy Commercial Union

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych otrzymało Medal Europejski szóstej edycji za serię ubezpieczeń mieszkaniowych Locum, a Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za Indywidualny Program Inwestycyjny. 

Grupa Commercial Union Polska wśród firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Grupa Commercial Union Polska jest wśród firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, czyli najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia przyznawanego najlepszym podmiotom gospodarczym. Jury wskazało Grupę Commercial Union Polska jako jedną z trzech firm w kategorii instytucja finansowa.

Commercial Union TUO wśród Gazel Biznesu 2002

Puls Biznesu zaliczył Commercial Union TUO do grona Gazel Biznesu 2002, czyli najdynamiczniej rozwijających się firm, osiągających roczne przychody od 10 do 300 mln zł. Wyróżnienie zostało wręczone 30 maja 2003 r. w siedzibie warszawskiej giełdy. 

Commercial Union Życie otrzymało nagrodę Fair Play

Podczas VI Kongresu Brokerów Ubezpieczeniowych, który odbył się w dniach 29 maja -  1 czerwca w Wiśle, tradycyjnie rozdano nagrody Fair Play, przyznawane przez brokerów towarzystwom ubezpieczeniowym, ocenianym przez nich za najbardziej przyjazne. Commercial Union Życie otrzymało jedną z dwóch równorzędnych drugich nagród wśród towarzystw ubezpieczeń na życie.

Odznaki za zasługi dla ubezpieczeń dla zarządzających Commercial Union

Ryszard Bociong, prezes Commercial Union TUO, oraz Andrzej Gładysz, sekretarz Grupy Commercial Union, otrzymali odznaki za zasługi dla ubezpieczeń przyznawane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Odznaki wręczono podczas Walnego Zgromadzenia PIU 22 maja 2003 r. 

Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union

Commercial Union Życie zostało nagrodzone Piątym Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club. Przyznawane są one tym firmom spośród laureatów Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, które utrzymały pozycję lidera i nadal osiągają dobre wyniki finansowe. 

Złoto i brąz dla spółek z Grupy Commercial Union w Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ubezpieczeń

Podczas towarzyszącej XIX Forum Kapitałowo - Finansowemu Twoje Pieniądze Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady Ubezpieczeń, odbywającej się pod auspicjami PIU, Commercial Union Życie otrzymało złoty medal, Commercial Union TUO - brązowy. 

Nagrody i wyróżnienia 2002 rok

Commercial Union Honorowym Darczyńcą Fundacji Pomoc Społeczna SOS

Tytuł Honorowego Darczyńcy Fundacji Pomoc Społeczna SOS dla prezesa Jarosława Myjaka i Grupy Commercial Union Polska. 

Perspektywa nagrodzona Alicja 2002

Alicja 2002 - nagroda kapituły miesięcznika Twój Styl została przyznana dla ubezpieczenia Perspektywa oferowanego przez Grupę Commercial Union.

Prezes Grupy Commercial Union nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką za Zasługi dla Ubezpieczeń

Jarosław Myjak, prezes Grupy Commercial Union Polska, 5 marca 2002r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym w 2001 roku. Podczas Konferencji Polskiej Izby Ubezpieczeń Jarosława Myjaka udekorowano również Odznaką za Zasługi dla Ubezpieczeń. 

Medale Europejskie dla trzech usług oferowanych przez Grupę Commercial Union

Medale Europejskie zostały przyznane trzem usługom oferowanym przez Grupę Commercial Union:

  • Ubezpieczeniu Uniwersalnemu Perspektywa, 
  • Ubezpieczeniu Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Locum,
  • Funduszowi Emerytalnemu Commercial Union OFE. 

Commercial Union Życie najlepszy w rankingu towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce według Wprost

Największa liczba punktów i pierwsze miejsce wśród piętnastu największych towarzystw w sektorze ubezpieczeń na życie w rankingu najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, opublikowanym przez tygodnik Wprost (numer 18 z datą 5 maja 2002 r.) trafiło do Commercial Union Życie. W rankingu wzięto pod uwagę m.in. stosunek wartości zebranych przez towarzystwo składek do wartości wszystkich składek danego sektora, kapitał własny, wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, współczynnik zyskowności, zakres oferowanych usług. 

Commercial Union Życie wyróżniony w konkursie Orły Rzeczpospolitej

Commercial Union Życie otrzymało wyróżnienie w konkursie Orły Rzeczpospolitej, towarzyszącemu publikacji dorocznej Listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Commercial Union Życie zajęło drugie miejsce w konkursie w kategorii instytucje finansowe. Wśród pięciuset największych firm sklasyfikowanych pod względem przychodów osiągniętych w roku 2001 Commercial Union Życie zajęło 67. miejsce, zaś Commercial Union PTE 463. miejsce. 

Tytuł Studencki produkt roku 2002 dla Commercial Union

Tytuł Studencki produkt roku 2002 w plebiscycie przeprowadzonym wśród studentów przez magazyn Dlaczego trafił do Grupy Commercial Union. W plebiscycie uczestniczyło ponad 60 tysięcy studentów - czytających magazyn i odwiedzający jego stronę internetową. Studenci wskazywali marki najlepszych ich zdaniem i najbardziej przyjaznych towarów i usług w 15 kategoriach związanych z życiem studentów. Commercial Union zostało nagrodzone w kategorii Studenckie Bezpieczeństwo. 

Złota Donatywa Gdańska 2002 dla grupowego ubezpieczenia na życie Zespół

Grupowe ubezpieczenie na życie Zespół oferowane przez Grupę Commercial Union  zostało nagrodzone Złotą Donatywą Gdańską 2002 w konkursie na najlepszą usługę finansową w kategorii ubezpieczenia. Konkurs został zorganizowany pod patronatem prezesów Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jury konkursu wskazało na duże możliwości dostosowania ubezpieczenia Zespół do potrzeb określonego klienta. 

Commercial Union PTE najlepszym towarzystwem emerytalnym w plebiscycie Wielka Dziesiątka 2001 roku

Dziennik Prawo i Gospodarka z 12 kwietnia 2002 r. poinformował, że Commercial Union PTE zostało najlepszym towarzystwem emerytalnym w plebiscycie Wielka Dziesiątka 2001 roku, przeprowadzonym wśród czytelników gazety. 

Commercial Union Życie pierwszy na Liście 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy

Commercial Union Życie jest jedną z dwóch instytucji, które zajęły pierwsze miejsce na Liście 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy w kategorii instytucje finansowe. Listę opracowali naukowcy z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki i miesięcznika Polish Market. 

Czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union

Commercial Union Życie zostało nagrodzone Czwartym Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club. Przyznawane są one tym firmom spośród laureatów Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, które utrzymały pozycję lidera i nadal osiągają dobre wyniki finansowe. 

Nagrody i wyróżnienia 2001 rok

Gepard 2000 dla Prezesa Commercial Union

Jarosław Myjak został uznany za najlepszego prezesa towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce w plebiscie Wielka Dziesiątka 2000 roku, w którym wzięli udział czytelnicy dziennika Prawo i Gospodarka i tygodnika Gazeta Bankowa. W dniu 21 lutego 2001 wręczono mu nagrodę Gepard 2000. 

Commercial Union trzecie wśród najbardziej popularnych marek

Marka Commercial Union otrzymała trzecie miejsce w rankingu najbardziej popularnych marek, którymi posługują się działające w Polsce instytucje finansowe, ustępując jedynie PKO BP i PZU. 27 proc. respondentów wskazało Commercial Union jako najbardziej popularną markę w sektorze finansowym (ranking na podstawie badania spontanicznej znajomości marek, przeprowadzonego przez TNS OBOP; Puls Biznesu, 28 lutego 2001). 

Medal Europejski dla Commercial Union Życie 

Commercial Union Życie otrzymało Medal Europejski przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz BCC. Nagrodzono ubezpieczenie dla małych grup ZESPÓŁ.

Trzeci Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union

Grupa Commercial Union otrzymała Trzeci Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC. Diamenty przyznawane są tym firmom, które przez minimum półtora roku po otrzymaniu Statuetki nadal osiągają znakomite wyniki finansowe, rozwijają się i utrzymują stabilną pozycję na rynku, przestrzegając zasad etyki w biznesie. 

Commercial Union PTE najlepszym towarzystwem emerytalnym

Commercial Union PTE zostało uznane za najlepsze towarzystwo emerytalne w plebiscycie Wielka Dziesiątka 2001 roku, przeprowadzonym wśród czytelników gazety Prawo i Gospodarka. 

Nagrody i wyróżnienia 2000 rok

Srebrny Parasol dla Commercial Union Życie

Commercial Union Życie otrzymało Srebrny Parasol jako najlepsze towarzystwa ubezpieczeń na życie w ocenie klientów instytucjonalnych w 2000 r. Nagrodę dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych i osobowych przyznano Commercial Union TUO.

Commercial Union Życie najwyżej notowanym towarzystwem ubezpieczeń w rankingu Lokomotywy Polskiej Gospodarki

Commercial Union Życie zajęło siedemnaste miejsce  w rankingu Lokomotywy Polskiej Gospodarki. Było to najwyżej notowane towarzystwo ubezpieczeń na życie według Home & Market.

Pierwsze miejsce dla ubezpieczenia grupowego  w rankingu Polisa dla biznesmena 

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Commercial Union Życie zajęło pierwsze miejsce w rankingu Polisa dla biznesmena (Businessman Magazine, grudzień 1999). Najważniejszymi kryteriami były: przejrzystość oferty, szeroki zakres i niewygórowana cena ubezpieczenia oraz dopasowanie propozycji do specyfiki przedsiębiorstwa. 

Pierwsze miejsce dla Commercial Union w rankingu Liderzy Rynku 2000

Commercial Union zajęło pierwsze miejsce wśród powszechnych towarzystw emerytalnych w rankingu 20 Najlepszych w Polskiej Gospodarce - Liderzy Rynku 2000, drugie miejsce wśród towarzystw ubezpieczeń na życie i drugie miejsce wśród towarzystw ubezpieczeń majątkowych według Home & Market. 

Złoty Byk dla Commercial Union OFE i Commercial Union PTE

W styczniu 2000 roku gazeta Parkiet uhonorowała Commercial Union OFE i Commercial Union PTE, które zarządza funduszem, nagrodą Złotego Byka dla najlepszego funduszu emerytalnego. Wybór uzasadniono wielkim wpływem Commercial Union OFE na kształt rynku funduszy emerytalnych: pierwszym miejscem pod względem liczby pozyskanych uczestników (wówczas ponad 2,3 mln) i wartości netto zgromadzonych aktywów. 

Złote Serce dla Grupy Commercial Union od PCK

Grupa Commercial Union otrzymala od Polskiego Czerwonego Krzyża nagrodę Złote serce dla instytucji szczególnie wyróżniającej się w działalności dobroczynnej w 1999 roku.

Commercial Union firmą szczególnie zaangażowaną w różnorodną działalność prospołeczną

Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Akademia Filantropii przyznały nagrodę Dobroczyńca Roku 1999r. w kategorii Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.  Kapituła, oprócz nagody dla szczególnie wyróżniającej się osoby, przyznała nagrodę w kategorii specjalnej, którą otrzymało Commercial Union jako firma szczególnie zaangażowana w różnorodną działalność prospołeczną.

Nagroda Fair Play dla Grupa Commercial Union 

Grupa Commercial Union otrzymała Nagrodę Fair Play, przyznanę po raz pierwszy w 2000 r. przez środowisko brokerów polskich. Nagroda została  powołana z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. 

Grupa Commercial Union wyróżniona za kompleksową ofertę

Grupa Commercial Union otrzymała wyróżnienie za kompleksową ofertę ubezpieczeniową podczas VII Międzynarodowych Targów Pogranicza, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim w październiku 2000 roku.

Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

Grupa Commercial Union otrzymała Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC. Diamenty przyznawane są tym firmom, które przez minimum półtora roku po otrzymaniu Statuetki nadal osiągają znakomite wyniki finansowe, rozwijają się i utrzymują stabilną pozycję na rynku, przestrzegając zasad etyki w biznesie. 

Agent 2000 roku z Commercial Union

Wiesław Smrek, agent Commercial Union zwyciężył w konkursie Gazety Ubezpieczeniowej Agent 2000  jako najlepiej merytorycznie przygotowany agent w Polsce. 

Srebrny Parasol dla Commercial Union Życie 

Commercial Union Życie otrzymało Srebrny Parasol dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeń na życie w ocenie klientów instytucjonalnych według Home & Market w 2000 roku. 

Prezes Commercial Union po raz trzeci w Zarządzie Polskiej Gospodarki

Prezes Commercial Union, Jarosław Myjak po raz trzeci został członkiem Honorowego Zarządu Polskiej Gospodarki według Home & Market.

Nagrody i wyróżnienia 1999 rok

Commercial Union pierwszym towarzystwem ubezpieczeń na życie

Commercial Union otrzymało pierwsze miejsce w corocznym rankingu towarzystw ubezpieczeń na życie, sporządzonym według wskaźnika IAGE za rok 1998 przez Home & Market.

Commercial Union Życie wśród 60 największych przedsiębiorstw w Polsce

Commercial Union Życie zajęło pięćdziesiąte siódme miejsce na liście 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w 1998 roku według Rzeczpospolitej.

Commercial Union Życie drugim najlepszym ubezpieczycielem

Spółka z Grupy Commercial Union wyróżniona drugim miejscem w rankingu najlepszych towarzystw ubezpieczeń na życie według Gazety Finansowej. 

Dyplom i medal Szczecin - Expo dla spółek z Grupy Commercial Union

Dwie spółki z Grupy Commercial Union otrzymały dyplom i medal Szczecin - Expo podczas IV Zachodniopomorskiego Forum Finanse. Wyróżnione zostały Commercial Union Życie i Commercial Union PTE za przedstawioną przez nie ofertę i sposób jej prezentacji na wystawie towarzyszącej Forum Pieniądze.

Commercial Union Życie wśród 20 największych instytucji finansowych w Polsce

Commercial Union Życie znalazło się na szesnastym miejscu w rankingu 100 największych instytucji finansowych w Polsce według Prawo i Gospodarka.

Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union

Commercial Union otrzymało Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC. Diamenty przyznawane są tym firmom, które przez minimum półtora roku po otrzymaniu Statuetki nadal osiągają znakomite wyniki finansowe, rozwijają się i utrzymują stabilną pozycję na rynku, przestrzegając zasad etyki w biznesie. 

Wyróżnienie dla Commercial Union w konkursie o Złotą Donatywę Gdańską

Produkt oferowany przez grupę Commercial Union - Ubezpieczenie Uniwersalne Plus otrzymał wyróżnienie w konkursie o Złotą Donatywę Gdańską podczas IV Trójmiejskich Targów Finansowych Twoja Lokata. 

Commercial Union Życie najwyżej wśród ubezpieczycieli w rankingu Złoty 1000

 Commercial Union Życie zajęło trzydzieste drugie miejsce w corocznym rankingu Złoty 1000 największych firm prywatnych. Było to najwyżej notowane w rankingu towarzystwo ubezpieczeń na życie według Home & Market. Pod względem wartości wypracowanego zysku netto Commercial Union uplasowało się na dziewiętnastej pozycji. 

Prezes Commercial Union Życie w honorowym Zarządzie Polskiej Gospodarki

Jarosław Myjak, prezes Commercial Union Życie znalazł się w honorowym Zarządzie Polskiej Gospodarki według Home & Market.

Pierwsze miejsce dla Commercial Union Życie w ubezpieczeniach grupowych w rankingu Pulsu Biznesu

Commercial Union Życie zajęło pierwsze miejsce w dziedzinie ubezpieczeń grupowych w rankingu Pulsu Biznesu, który ukazał się we wkładce do Pulsu Biznesu Moje Finanse z 6 grudnia 1999 roku. Werdykt uzasadniono mocnymi fundamentami towarzystwa, profesjonalnym serwisem, elastyczną ofertą oraz zróżnicowaniem proponowanych ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych. 

Drugie miejsce dla Commercial Union PTE w rankingu Gazety Ubezpieczeniowej

Commercial Union PTE zajęło drugie miejsce w rankingu Gazety Ubezpieczeniowej, który ukazał się w dniach 15 - 21 grudnia 1999 roku.

Nagrody i wyróżnienia 1998 rok

Commercial Union Życie drugie w rankingu według wskaźnika CAGE

Commercial Union Życie zajęło drugie miejsce w rankingu towarzystw ubezpieczeń na życie za rok 1997 według wskaźnika CAGE (Home & Market). 

Commercial Union Życie w pierwszej 20. w rankingu Złota 500 Największych Prywatnych Firm Handlowo-Usługowych

Commercial Union Życie zajęło dziewiętnaste miejsce w rankingu Złota 500 Największych Prywatnych Firm Handlowo-Usługowych. Było to najwyżej sklasyfikowane towarzystwo ubezpieczeń na życie według Home & Market. Zestawienie przygotowało Centrum Analiz Gospodarczo - Ekonomicznych na podstawie ogólnopolskiego badania podmiotów gospodarczych. 

Złota Donatywa Gdańska dla produktu oferowanego przez Commercial Union

Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent otrzymało Złotą Donatywę Gdańską jako Najlepsza oferta finansowa w kategorii poza bankowej na III Trójmiejskich Targach Finansowych Twoja Lokata. 

Nagrody i wyróżnienia 1997 rok

Oferta Grupy Commercial Union uznana za najatrakcyjniejszą na II Zachodniopomorskim Forum Finanse.

Ubezpieczenie Grupowe z Funduszem Inwestycyjnym oferowane przez Grupę Commercial Union dostało medal w kategorii najatrakcyjniejszej usługi finansowej na II Zachodniopomorskim Forum Finanse. 

Drugie miejsce w konkursie Srebrny Sejf dla Ubezpieczenia Uniwersalnego Plus oferowanego przez Commercial Union

Ubezpieczenie Uniwersalne Plus otrzymało drugie miejsce w konkursie Srebrny Sejf podczas Wielkopolskich Targów Finansowych. Było to jednocześnie pierwsze miejsce wśród ubezpieczeń na życie.

Prezes Commercial Union w Honorowym Zarządzie Polskiej Gospodarki

Prezes Commercial Union, Jarosław Myjak został członkiem Honorowego Zarządu Polskiej Gospodarki według Home & Market.

Srebrny Parasol dla Commercial Union

Home & Market przyznało Commercial Union Życie pierwszą nagrodę w kategorii najlepsze towarzystwo ubezpieczeń na życie - Srebrny Parasol.

Złota Statuetka Lider Polskiego Biznesu Business Centre Club dla Commercial Union Życie

Commercial Union Życie otrzymało Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu przyznawaną przez Business Centre Club. 

Lokomotywa Polskiej Gospodarki dla Commercial Union Życie

Commercial Union Życie otrzymało Lokomotywę Polskiej Gospodarki przyznawaną przez Home & Market. 

Srebrny Sejf dla ubezpieczenia oferowanego przez Commercial Union

Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent oferowane przez Commercial Union zajęło pierwsze miejsce w konkursie o Srebrny Sejf podczas Wielkopolskich Targów Finansowych. 

Nagrody i wyróżnienia 1996 rok

Prezes Commercial Union w Honorowym Zarządzie Polskiej Gospodarki

Prezes Commercial Union, Marian Miziołek został członkiem honorowego Zarządu Polskiej Gospodarki według Home & Market.

Prezes Commercial Union wśród sześciu nominatów do tytułu Menedżera Roku

Prezes Commercial Union, Marian Miziołek znalazł się wśród sześciu nominatów do tytułu Menedżera Roku 1996 w Polsce. Tytuł ten jest przyznawany przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce.

Srebrny Parasol dla Commercial Union 

Commercial Union został nagrodzony Srebrnym Parasolem. Jest to wyróżnienie przyznawane najlepszemu towarzystwu ubezpieczeń na życie przez Home & Market.