Dane o spółkach

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działa od ponad 20 lat. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych oraz posiada atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorstw i instytucji. Akcjonariuszami spółki są: Aviva Group Holdings Ltd (90 proc. akcji) i Bank Zachodni WBK SA (10 proc.)

Aviva oferuje pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych w systemie direct, czyli przez przez telefon i Internet. Osoby wyjeżdżające na krótko za granicę mogą również kupić przez Internet ubezpieczenie "W podróży".

Klientom indywidualnym Towarzystwo proponuje ubezpieczenia mieszkań i domów W domu w systemie direct oraz Mój Apartament i Moja Rezydencja z Gwarancją szybkiej wypłaty. Aviva zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia szkody i dostarczenia dokumentów. Ponadto Klienci mogą zawrzeć umowę od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Kolejnym elementem oferty Aviva TUO jest roczne ubezpieczenie Partner w podróży, przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych często wyjeżdżających za granicę, jak również - w wariancie grupowym - dla firm, których pracownicy podróżują służbowo poza Polskę.

Towarzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Rozsądny Partner oraz grupowe ubezpieczenie NNW Grono.

Aviva ma w swojej ofercie  produkty dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom. Ich zakres i konstrukcja oparte są na dogłębnej analizie sektora MŚP i zawierają rozwiązania adekwatne do zmieniających się potrzeb przedsiębiorcy. Innowacyjny pakiet ubezpieczeń Partner w Biznesie wyróżnia się wyjątkowo prostym systemem ustalania sumy ubezpieczenia. Partner w Biznesie Plus gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.
Dużym podmiotom gospodarczym Aviva oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową konstruowaną indywidualnie i dostosowaną do prowadzonej działalności.

Aviva TUO współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK (swoim mniejszościowym akcjonariuszem) oraz z innymi bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000009857
NIP: 526-020-99-98
Wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń