Ostrzeżenie dla Klientów Avivy

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oświadcza, że nie udzieliło pełnomocnictw do działania w swoim imieniu następującym podmiotom doradztwa finansowego:

 • Eu4ya
 • Kancelaria Finansowa Eu4ya
 • Warszawska Kancelaria Finansowa
 • Krakowska Kancelaria Finansowa
 • Gdańska Kancelaria Finansowa
 • Małopolskie Centrum Finansowe
 • Krakowskie Centrum Finansowe
 • Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską
 • Mazowiecka Izba Finansowa
 • Centrum Logistyki Finansowej
 • Goldberg & Sons Spółka z o.o.
 • Life Insurance

Wymienione podmioty nie są też partnerami strategicznymi Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Skorzystaj z rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego działa wyszukiwarka agentów ubezpieczeniowych, w której można sprawdzić, czy dana osoba lub podmiot jest zarejestrowany jako agent ubezpieczeniowy oraz z jakimi zakładami ubezpieczeń współpracuje.

https://rpu.knf.gov.pl

Ponadto przypominamy, że każdy agent ubezpieczeniowy ma obowiązek okazać na żądanie klienta pełnomocnictwo określające zakres jego działalności, w tym nazwę zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego wykonuje czynności agencyjne.

Komunikaty UOKiK i KNF

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed osobami podającymi się za pracowników tych urzędów. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami:

Zapoznaj się z ostrzeżeniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zapoznaj się z ostrzeżeniem Komisji Nadzoru Finansowego.