Działania związane z pandemią COVID-19

Aviva Medykom

Stworzyliśmy specjalne ubezpieczenie grupowe na życie i objęliśmy bezpłatną ochroną 29 000 medyków, personel medyczny, ratowników, diagnostów oraz fizjoterapeutów. 

Ubezpieczenie komunikacyjne dla służby zdrowia

Zapewniliśmy dodatkowy assistance dla pracowników służby zdrowia, aby mogli bez przeszkód dojechać tam, gdzie są potrzebni.

Zakup przyłbic ochronnych

Sfinansowaliśmy zakup drukarek 3D i materiałów, z których powstało 6 000 przyłbic ochronnych dla pracowników ochrony zdrowia.

Pomagamy pomagać

Pod opieką Polskiego Czerwonego Krzyża pozostaje 16 000 seniorów, osób przewlekle chorych i samotnych. Pomaga im ponad 5 000 opiekunek PCK, które potrzebują podstawowego sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo w czasie epidemii. Dlatego włączyliśmy się do pomocy.

Bądź bezpieczny

„Bądź bezpieczny” to program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża, którego jesteśmy partnerem. Celem programu jest nauczenie polskiego społeczeństwa, w jaki sposób przygotować się na kryzysowe sytuacje, wypadki i katastrofy.