Dla polskiej gospodarki

Aviva jest największym brytyjskim inwestorem w polskim sektorze finansowym. Od 26 lat działamy w Polsce. Mamy tu siedzibę i sieć oddziałów, zatrudniamy 1 600 pracowników i ponad 2 000 agentów ubezpieczeniowych. Płacimy podatki w Polsce - w 2017 wpłaciliśmy do budżetu państwa ponad 340 mln zł. Długoterminowe i stabilne inwestycje to jeden z kluczowych obszarów działalności Avivy. Inwestujemy głównie w polskie przedsiębiorstwa oraz w polskie papiery skarbowe, wzmacniając stabilność naszej gospodarki. Zarządzając funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) pomnażamy oszczędności naszych klientów i przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego kraju. Na koniec 2018 r. Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Aviva PTE zgromadził aktywa o wartości ponad 34 mld zł, z czego ponad 27 mld zł ulokowane było w akcjach notowanych na warszawskiej giełdzie o wartości ponad 5 mld zł.

Centrum Usług Wspólnych Aktuariatu

W naszym warszawskim biurze działa Centrum Usług Wspólnych Aktuariatu Avivy. Jest to jedyne takie centrum w branży ubezpieczeniowej w Polsce. Centrum wspiera rozwój modeli aktuarialnych i proces raportowania aktuarialnego Avivy w Europie i na świecie. Zatrudniamy w nim ponad 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Centrum usług wspólnych pracuje na rzecz spółek Avivy w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech, w Chinach i Indonezji.

#dziekiubezpieczeniom

Aviva aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu pierwszego raportu wpływu branży ubezpieczeniowej w Polsce. Raport zatytułowany "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków przygotowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą konsultingową Deloitte Polska. To kopalnia danych i faktów obrazujących wpływ ubezpieczeń na człowieka i społeczeństwo, przedsiębiorstwa i gospodarkę 

Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków

Raport jest dostępny w Internecie i szeroko komunikowany, także w mediach społecznościowych (z hasztagiem #dziekiubezpieczeniom) 

Przejdź do dziekiubezpieczeniom.pl

W każdym z działań realizujemy nasze wartości


Zależy nam


Nie komplikujemy


Nie odpuszczamy


Tworzymy przyszłość

Poznaj inne działania Avivy