Działalność ubezpieczeniowa i inwestycyjna

Zgodnie z wymogami etycznymi i prawnymi, stosujemy kodeksy i zobowiązania związane z poszczególnymi obszarami naszych działań. Nie zatrzymujemy się tylko na regulacjach obowiązujących całą branżę - tworzymy swoje własne, wyższe standardy.

Standardy Avivy

  • Kodeks Etyki Biznesu Avivy - nasi pracownicy corocznie akceptują ten kodeks i postępują według spisanych zasad, 
  • Kodeks Działalności Agentów  i Przedstawicieli Avivy - obowiązujący agentów ubezpieczeniowych,
  • polityki zarządzania ryzykiem i standardy biznesowe Avivy,
  • własne standardy ładu korporacyjnego w działalności inwestycyjnej, obowiązujące nas przy zarządzaniu funduszem emerytalnym.

 

Standardy rynkowe

  • deklaracja stosowania dobrych praktyk ubezpieczeniowych, rekomendowanych przez PIU,
  • kodeks dobrych praktyk inwestorów Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, który współtworzyliśmy,
  • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego,
  • kodeks dobrych praktyk bancassurance - łączonej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych. 

Przyjazne miejsce pracy

Zapewniamy naszym pracownikom przyjazne środowisko pracy, rzetelne umowy i pakiet dodatkowych świadczeń. W naszej centrali wszystkie zespoły pracują we wspólnej, nowoczesnej przestrzeni. Pracownicy mogą łatwo dojechać do biura komunikacją publiczną lub rowerami. Stawiamy na elastyczne podejście do pracy. Dajemy możliwość pracy zdalnej. 

W każdym z działań realizujemy nasze wartości


Zależy nam


Nie komplikujemy


Nie odpuszczamy


Tworzymy przyszłość

Poznaj inne działania Avivy