Wypłacamy

W 2017 r. wypłaciliśmy

284 mln świadczeń

w ramach ubezpieczeń na zdrowie i życie - najwięcej z powodu śmierci osób ubezpieczonych oraz poważnych zachorowań

217 mln zł odszkodowań

z ubezpieczeń majątkowych (komunikacyjnych, mieszkań i domów, podróżnych, NNW i polis dla firm)

Nie tylko pieniądze

Czasem ważniejsza dla klientów jest konkretna pomoc, a nie wypłata pieniędzy z odszkodowania. Dlatego uruchomiliśmy program naprawy uszkodzonego mienia jako alternatywę do wypłaty odszkodowania z polis mieszkaniowych. Współpracujemy z firmą budowlaną, która zajmuje się usuwaniem skutków szkód w domach i mieszkaniach, np.  malowaniem ścian, wymianą parkietów. Współpracujemy  także z zewnętrznym serwisem, który naprawia uszkodzone urządzenia RTV i AGD, np. telewizory po przepięciach, instalacje alarmowe, mechnizmy do otwierania bram wjazdowych. 

Pomagamy klientom w powrocie do zdrowia po ciężkich urazach doznanych w wypadkach. Wprowadziliśmy ofertę diagnostyki i leczenia w ramach odszkodowania – do wyboru zamiennie z wypłatą odszkodowania. Rozbudowaliśmy sieć placówek medycznych, z którymi współpracujemy w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji poszkodowanych (rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna, opieka długoterminowa).

Szybka pomoc

Załatwienie sprawy "od ręki"  jest dla nas priorytetem. W 2017 r. rozpatrzyliśmy przy pierwszym telefonicznym kontakcie: 92% zgłoszeń dla wypłat  wartości, 68% dla roszczeń życiowych, 40% dla szkód mieszkaniowych, 35% dla roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 

Gwarantujemy okres 10 dni od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń mieszkań i domów. Jeśli nie dotrzymamy terminu, poza wypłatą odszkodowania, zwracamy też zapłaconą składkę. W 2017 r. średni czas od zgłoszenia do wypłaty wniósł mniej - tylko 8 dni. 

W roszczeniach z tytułu uszczerbku na zdrowiu ograniczyliśmy konsultacje lekarskie. Podejmujemy decyzje na podstawie  dokumentacji od klienta, przesłanej skanem, a w razie wątpliwości dzwonimy. Wprowadziliśmy szybkie płatności świadczeń z opcji rodzinnych - urodzenia dziecka i śmierci rodzica. 

Pytamy klientów o ocenę obsługi. 90% ankietowanych wyraża swoje zadowolenie z obsługi polis. 84% jest zadowolonych z obsługi świadczeń. 

Wprowadzone przez nas zmiany zostały docenione

Otrzymaliśmy tytuł Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2017 w rankingu "Gazety Bankowej": 1. miesjce w kategorii ubezpieczeń na życie, 2. miejsce w ubezpieczeniach komunikacyjnych i 1. miejsce dla BZ WBK-Aviva w kategorii ubezpieczeń majątkowych. 

W każdym z działań realizujemy nasze wartości


Zależy nam


Nie komplikujemy


Nie odpuszczamy


Tworzymy przyszłość

Poznaj inne działania Avivy