Dla polskiej gospodarki

Aviva jest największym brytyjskim inwestorem w polskim sektorze finansowym. Od 25 lat działamy w Polsce, tutaj mamy siedzibę i sieć oddziałów, tutaj zatrudniamy 1 500 pracowników i ponad 2 000 agentów ubezpieczeniowych. Płacimy podatki w Polsce – w 2017 wpłaciliśmy do budżetu państwa blisko 100 mln zł.

Długoterminowe i stabilne inwestycje to jeden z naszych kluczowych obszarów działalności. Inwestujemy głównie w polskie przedsiębiorstwa oraz w polskie papiery skarbowe, wzmacniając stabilność naszej gospodarki. Zarządzając Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) i funduszami inwestycyjnymi pomnażamy oszczędności naszych klientów i przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego kraju.

Na koniec 2017 r. Aviva OFE zarządzało aktywami o wartości prawie 40 mld zł, z czego 31,7 mld zł było ulokowane w akcjach notowanych na warszawskiej giełdzie.

Z kolei Aviva Investors TFI zarządzało aktywami o wartości ok. 19,5 mld zł, z czego w akcjach zainwestowane było 6,5 mld zł.

Centrum Usług Wspólnych Aktuariatu

W naszym warszawskim biurze działa Centrum Usług Wspólnych Aktuariatu Avivy. Jest to jedyne takie centrum w branży ubezpieczeniowej w Polsce. Centrum wspiera rozwój modeli aktuarialnych i proces raportowania aktuarialnego Avivy w Europie i na świecie. Zatrudniamy w nim ponad 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Centrum usług wspólnych pracuje na rzecz spółek Avivy w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech, w Chinach i Indonezji. 

#dziekiubezpieczeniom

Aviva aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu pierwszego raportu wpływu branży ubezpieczeniowej w Polsce.

Raport zatytułowany "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków" przygotowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą konsultingową Deloitte Polska. To kopalnia danych i faktów obrazujących wpływ ubezpieczeń na człowieka i społeczeństwo, przedsiębiorstwa i gospodarkę.

Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków

Raport jest dostępny w Internecie i szeroko komunikowany, także w mediach społecznościowych (z hasztagiem #dziekiubezpieczeniom)

Przejdź do dziekiubezpieczeniom.pl

W każdym z działań realizujemy nasze wartości


Zależy nam


Nie komplikujemy


Nie odpuszczamy


Tworzymy przyszłość

Poznaj inne działania Avivy