Nasze doświadczenie CSR

Fundacja Aviva

W 2009 roku powoływaliśmy Fundację Aviva, która pomaga nam realizować ważne cele społeczne odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności, aby pomóc im w integracji i mobilizować do działań na rzecz wspólnego dobra.

 

W pierwszym etapie działania Fundacji korzystali polscy sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku. Od 2014 roku Fundacja realizuje konkurs grantowy „To dla mnie ważne”, którego celem początkowo było pomoc lokalnym działaniom wspierających rodziców w wychowaniu małych dzieci. Od 2017 roku konkurs poświęcony jest wspieraniu rozwoju dzieci, ich edukacji i rozwijaniu talentów.

Ponieważ ważna jest dla nas ekologia i jakość życia we współczesnym świecie, dlatego promuje zdrowy styl życia. Tak narodziła się obecna inicjatywa Fundacji - akcja „Wiem, czym oddycham”, której celem jest wzrost świadomości na temat jakości powietrza w Polsce. W ramach akcji zamontowane zostaną 150 czujników jakości powietrza w lokalnych społecznościach, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli kontrolować jakim powietrzem oddychają. 

W Avivie zawsze jesteśmy blisko ludzi: naszych klientów, otaczających nas społeczności lokalnych oraz blisko naszych pracowników. Dlatego angażowanie się w działania społeczne jest dla nas ważne i wpisane w DNA naszej działalności.

Kilka lat temu podpisaliśmy Kartę Różnorodności - chcemy tworzyć środowisko, w którym każdy będzie mógł być sobą realizując się zawodowo, bez względu na wiek, płeć, zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego, charakter czy stan zdrowia.

Aviva tworzy środowisko pracy bez barier - aby wzmocnić tę zmianę, poza ustawowymi przywilejami, naszym pracownikom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umożliwiamy lepsze dbanie o zdrowie dzięki specjalnemu programowi „Praca Bez Barier”. Zachęcamy naszych pracowników do aktywności fizycznej poprzez liczne sekcje sportowe np. Aviva Running Team czy sekcja karate oraz do zdrowego stylu życia. Wspieramy rodziców w procesie wychowywania dzieci poprzez cykl ciekawych szkoleń w ramach działalności Klubu Rodzica.

Ekologia to ważne zagadnienie dla Avivy na świecie. Współpracujemy z Czerwonym Krzyżem i innym organizacjami, przeciwdziałając skutkom katastrof naturalnych, zmianom klimatycznym oraz zanieczyszczeniu środowiska. Promujemy postawy ekologiczne także wśród naszych pracowników np. przystępując do akcji Godzina Dla Ziemi, znacząco ograniczając drukowanie materiałów w naszej codziennej działalności, zbierając zużyte baterie czy niepotrzebne plastikowe nakrętki, które przekazujemy na cele charytatywne.

Wspieramy wolontariat i jego promocję wśród naszych pracowników. Kilka razy w roku prowadzimy zbiórki charytatywne np. podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, zbiórki karmy i akcesoriów dla schronisk dla zwierząt, dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Kurier Św. Mikołaja” przygotowując świąteczne prezenty dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Pomagamy naszym pracownikom osobiście włączyć się do pracy w charakterze wolontariusza. Odpowiadamy też na potrzeby wynikające z np. zarówno firma jak i pracownicy-wolontariusze zaangażowani byli w pomoc na rzecz poszkodowanych w nawałnicach w 2017 roku.

Doświadczenia z ubiegłych lat

Od początku swojej działalności w Polsce Aviva (dawniej Commercial Union), czyli od 1992 roku prowadziła także inne działania społeczne. Współpracowała z Fundacją im. Stefana Batorego, wspierając programy kulturalne, edukacyjne i charytatywne np. w latach 2003-2007 przy wparciu ponad 100 projektów w „Programie Równych Szans – Kolorowa Akademia”. 

Wspieraliśmy poszkodowanych w „powodzi stulecia” w 1997 roku oraz powodzi w 2001 roku. Promowaliśmy prospołeczne i altruistyczne postawy jako sponsor programu telewizyjnego „Zwyczajni niezwyczajni”. Za społeczne zaangażowanie firma otrzymała m. in. podwójny tytuł „Dobroczyńca Roku 1999” oraz Złote Serce od PCK także w tym samym roku.

Aviva promowała też zdrowy styl życia i profilaktykę – m. in. poprzez ogólnopolski program profilaktyki jaskry „Polsko,  nie ślepnij”, akcje badań profilaktycznych pod hasłem „Commercial Union Vita-tour” czy akcję „Zbadaj się z Commercial Union. Zdrowie jest Glamour”, oraz kilkanaście lat patronowała imprezom promujących aktywność ruchową (dni rowerowe, biegi np. Bieg św. Dominika podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku).

Wspieraliśmy także wydarzenia kulturalne, np. koncerty z cyklu Era Jazzu, Elbląskie Noce Teatru i Poezji, była przez kilka lat mecenasem stołecznego Teatru na Woli im. Tadeusza Łomnickiego. Była też partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji zajmującej się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Firma realizowała wewnętrzne programy wolontarystyczne: "Kto na ochotnika? Wolontariat w Avivie", którego celem było propagowanie idei wolontariatu, oraz "Podziel się zdrowiem!", projekt promujący krwiodawstwo. Współpracowaliśmy też ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu i kilkakrotnie zostaliśmy wyróżnieni tytułem Opiekuna Wolontariatu.