Fundacja Aviva

Fundacja Aviva powstała w 2009 roku, aby realizować ważne cele społeczne odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności. Pomaga też w społecznej integracji i mobilizuje ludzi do działań na rzecz wspólnego dobra.

W pierwszym etapie działania Fundacja Aviva skupiła się na wsparciu polskich sportowców przygotowujących się do Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku. Prowadziła unikatowy w Polsce program stypendialny, obejmujący 50 sportowców niepełnosprawnych i 18 ich trenerów (blisko połowę kadry narodowej), który wsparł ich trzyletnie przygotowania do Paraolimpiady kwotą ponad 2 000 000 zł.  Sportowcy i trenerzy wrócili z Londynu z 36 medalami. 

Od 2014 roku Fundacja realizuje konkurs grantowy „To dla mnie ważne”, pomagając lokalnym społecznościom realizować działania na rzecz rozwoju dzieci, edukacji i rozwijaniu talentów. W pięciu edycjach konkursu zrealizowanych w latach 2014-2017, Fundacja Aviva przekazała w sumie 1 140 000 zł dla 53 inicjatyw na rzecz dzieci z całej Polski. Dzięki dofinansowaniu zostały stworzone wyjątkowe miejsca, które pomagają najmłodszym w rozwoju i kreatywnej zabawie, a ich rodziców wspierają w procesie wychowania. Powstały m. in. sale doświadczeń świata, świetlice, tematyczne place zabaw, ścieżki edukacyjne, miasteczko drogowe czy warsztaty sportowe i artystyczne. 

Od listopada 2017 r. Fundacja uczestniczy w akcji antysmogowej „Wiem, czym oddycham”. Jej efektem jest wzrost świadomości społecznej na temat zagrożenia smogiem, a także 300 dodatkowych czujników jakości powietrza zainstalowanych w całym kraju. Dzięki nim mieszkańcy mogą kontrolować, jakim powietrzem oddychają, i ograniczać szkodliwy wpływ smogu na zdrowie. 

Zarząd Fundacji

Monika Kulińska – prezes Fundacji Aviva

a

Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim i Ochrony Roślin na SGGW. Ukończyła roczny kurs menedżerski organizowany przez ICAN Instiute. Do działu HR Aviviy dołączyła w 1997 roku, gdzie pełniła coraz bardziej odpowiedzialne funkcje. W 2009 r. została dyrektorem HR Avivy w Polsce, a w 2013 r. dołączyła do zespołu zarządzającego grupy. Jest strażnikiem społecznej odpowiedzialności biznesu, angażuje się w wolontariat pracowniczy. W 2014 roku dołączyła do jury konkursu grantowego "To dla mnie ważne" Fundacji Aviva, w grudniu 2015 r. została powołana na prezesa Fundacji Aviva. Prywatnie  - zakochana w Azji podróżniczka.

Agnieszka Wieczorek-Nowak, członek zarządu

Agnieszka Wieczorek

Agnieszka Wieczorek-Nowak ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Aviva (wówczas Commercial Union). W 2000 roku uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Od 2004 roku jest dyrektorem Działu Prawnego grupy Aviva w Polsce. W zarządzie Fundacji Aviva od czerwca 2011 roku.

Magdalena Wrzesińska, członek zarządu

Magdalena Wrzesińska, członek zarządu

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: socjologia. Ukończyła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, kierunek: psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji, oraz studium psychologicznej pracy z grupami przy Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 2005 - 2008 prowadziła biura w Komendzie Gdańskiej Chorągwi ZHP oraz Głównej Kwaterze ZHP. W Avivie pracuje od 2009 roku. Zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, a także odpowiada za organizację i koordynację firmowych uroczystości. W 2012 roku powołana do zarządu Fundacji Aviva - odpowiada za bieżącą działalność Fundacji.

Kontakt

Fundacja Aviva
ul. Inflancka 4b00-189 Warszawa
e-mail: fundacja@aviva.pl
KRS 0000322135
NIP 1080007498
Nr konta: 49 1030 1508 0000 0008 0459 7018