Nasze działania

W 2012 roku podpisaliśmy Kartę Różnorodności, nad której treścią pracowaliśmy wspólnie w ramach grupy projektowej z innymi firmami – członkami Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tworzymy środowisko, w którym każdy może być sobą realizując się zawodowo - bez względu na wiek, płeć, zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego, charakter czy stan zdrowia.

Przeciwdziałamy wykluczeniu

Poza ustawowymi przywilejami, naszym pracownikom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, umożliwiamy lepsze dbanie o zdrowie dzięki specjalnemu programowi „Praca Bez Barier”.

Wspieramy na starcie

W latach 2018/2019, działając wspólnie z Fundacją Robinson, zorganizowaliśmy w naszej firmie 2-tygodniowe płatne staże dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Stażyści wcześniej mogli porozmawiać z mentorami z różnych działów, aby dobrze przygotować się do pracy.

Pomagamy rodzicom

Wspieramy rodziców w procesie wychowywania dzieci poprzez cykl ciekawych szkoleń w ramach działalności Klubu Rodzica i Opiekuna, w tym:
  • Organizujemy wykłady z psychologiem rodzinnym dla naszych pracowników
  • Przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom

Dbamy o work-life balance

Zachęcamy naszych pracowników do aktywności fizycznej oraz dbamy o ich dobre samopoczucie poprzez prowadzenie programu wellbeingowego. Są to codzienne zajęcia na żywo do wyboru:

  • power meetingi
  • nauka prawidłowego oddychania
  • sesje mindfulness
  • joga twarzy
  • zdrowy kręgosłup

Na specjalnej stronie co tydzień pojawiają się materiały dostępne „na życzenie” – artykuły, infografiki, rady ekspertów oraz wideo treningi.