Działania społeczne

Zobacz Raport społeczny za rok 2018

Raport

Działania społeczne

CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Aviva społecznie odpowiedzialna

Rozumiemy, że powinnością przyjaznej i nowoczesnej organizacji jest aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu zbiorowym. Harmonijnie łączymy działalność biznesową, opartą o normy etycznego postępowania, z wielostronną aktywnością na rzecz społeczeństwa.Społeczna odpowiedzialność biznesu to pojęcie pochodzące od angielskiego corporate social responsibility, zastępowane często skrótem CSR. Jego podstawą jest zrozumienie, że firma składa się z ludzi, zależy od ludzi i służy ludziom. CSR w aspekcie ekonomicznym oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w sposób racjonalny, rzetelny i przejrzysty w celu wypracowania zysku. CSR to również troska o interes klienta i tworzenie harmonijnych relacji z kontrahentami i społecznością lokalną. Dla klientów coraz bardziej istotne jest podejście firmy do zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z zyskiem. Chodzi o godzenie efektywności ekonomicznej z celami społecznymi, ekologicznymi i humanitarnymi. Ważne jest też przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczeństwa.

Od początku działalności w Polsce, czyli od 1992 roku, Aviva kieruje się wszechstronnie rozumianymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i popularyzuje taką postawę.W sposób szczególny wspiera wolontariat i stosowanie dobrych praktyk w biznesie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Zachęca pracowników po zachowań przyjaznych dla środowiska.

Grupa Aviva powołała też fundację korporacyjną. W latach 2009-2012 Fundacja Aviva przeznaczyła ponad 2 miliony złotych w ramach programu działań na rzecz polskich sportowców niepełnosprawnych. Przed trzy lata 50 zawodników i 18 ich trenerów co miesiąc otrzymywało stypendia ułatwiające przygotowania do Paraolimpiady Londyn 2012. Fundacja promowała też postawy, które są warunkiem sukcesu w sporcie paraolimpijskim, i przybliżała dokonania sportowców, którzy w Londynie zdobyli 36 medali.

W 2014 roku Fundacja Aviva rozpoczęła nowy program działania – cykliczny konkurs grantowy „To dla mnie ważne” , którego celem jest wsparcie inicjatyw społecznych. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów, które służą realizacji ważnych społecznie celów, integrują i mobilizują do działania. Wykorzystujemy w tym celu możliwości internetu, w tym mediów społecznościowych.

W 2014 roku tematem konkursu jest pomoc rodzicom w wychowaniu małych dzieci.

Różne odcienie CSR:

Fundacja Aviva

W 2014 roku Fundacja Aviva rozpoczęła nowy program działania - cykliczny konkurs grantowy „To dla mnie ważne”. 

Wolontariat

Zdajemy sobie sprawę, że przekucie dobrej woli w czyn wymaga dodatkowego wsparcia. 

Zasady dobrych praktyk

Aviva działa zgodnie z wymogami etycznymi, profesionalnymi i prawnymi

Nasze doświadczenie CSR

Aviva (dawniej Commercial Union) prowadzi różnorodne działania społeczne od początku swojej działalności w Polsce, czyli od 1992 roku.