Aviva sp. z o.o.

O spółce

Spółka zajmuje się dystrybucją usług finansowych grupy Aviva w Polsce oraz świadczy na jej rzecz usługi administracyjne. Współpracuje z blisko trzema tysiącami agentów ubezpieczeniowych, a także z agencjami ubezpieczeniowymi, brokerami i bankami.

Jedno centrum logistyki i dystrybucji zapewnia klientom i pośrednikom dostęp do szerokiej oferty usług ubezpieczeniowych i inwestycyjnych Aviva.

Spółka wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne do obsługi klientów i agentów ubezpieczeniowych Aviva. Pełni również funkcję agenta transferowego funduszu emerytalnego Aviva.

Zarząd

Adam Uszpolewicz – prezes zarządu

a

Adam Uszpolewicz związany jest z Avivą od 2007 roku. W latach 2007-2008 pełnił funkcję prezesa grupy, a następnie objął rolę przewodniczącego rad nadzorczych spółek Avivy w Polsce. W latach 2009-2013 pełnił funkcje w międzynarodowych strukturach grupy – odpowiadał m. in. za rozwój biznesu i marketing na rynkach europejskich i azjatyckich. W 2013 roku objął ponownie stanowisko prezesa grupy Aviva w Polsce i został powołany na prezesa Aviva Sp. z o.o.

Bezpośrednio przed przyjściem do Aviva był dyrektorem w PwC w Polsce. Wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje menedżerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna, także w Londynie i Luksemburgu. W latach 1999-2005 odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce pod względem składki. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania). Ma uprawnienia biegłego rewidenta.

Maciej Jankowski - pierwszy wiceprezes zarządu

a

Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kierunek ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. W 1993 roku rozpoczął pracę w Commercial Union Polska - Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie, gdzie piastował funkcje księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Był odpowiedzialny m.in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej.

W latach 1997-1998 pracował w Wielkiej Brytanii w Aviva Assurance Company plc w dziale ryzyk biznesowych. W latach 1993-1997 przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złożył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i w większości krajów OECD. W latach 1998-2003 był wiceprezesem CU PTE.

W latach 2003-2008, jako wiceprezes odpowiadał za finanse spółek grupy Aviva. W latach 2008-2013 prezes grupy Aviva w Polsce i Aviva Sp. z o.o. Od 2013 roku wiceprezes grupy Aviva i pierwszy wiceprezes Aviva Sp. z o.o.

Arunas Rumskas – wiceprezes zarządu

a

W 2011 roku Arunas Rumskas objął funkcję dyrektora Departamentu Operacji i został powołany na wiceprezesa Aviva sp. z o. o. Studiował nauki aktuarialne na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał również dyplom International Executive MBA. Związany z sektorem ubezpieczeń od 1996 roku.

W latach 2001-2011 był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Aviva Litwa, odpowiedzialnym m. in. za operacje, produkt, IT i finanse. W tym czasie Aviva na Litwie, tworząc swoją pozycję od podstaw, awansowała do pierwszej trójki towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie i emerytalne.

Piotr Głowski – wiceprezes zarządu

a

Piotr Głowski objął stanowisko wiceprezesa Aviva Sp. z o. o. z początkiem 2014 roku. Odpowiada za sprzedaż we własnej sieci agencyjnej grupy Aviva, współpracę z zewnętrznymi agencjami oraz sprzedaż grupowych ubezpieczeń na życie.

Pracę zawodową rozpoczął w PZU Życie. Przeszedł całą ścieżkę kariery w sprzedaży – od agenta ubezpieczeniowego do członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż. Do jego największych sukcesów należy stworzenie wspólnej sieci sprzedaży dla OFE PZU Złota Jesień. Od 2006 roku dołączył do grupy Polbank, gdzie jako dyrektor sprzedaży zbudował sieć detaliczną. Po połączeniu banków Polbank EFG i Raiffeisen Bank Polska pełnił funkcję członka rozszerzonego zarządu banku, odpowiedzialnego za sprzedaż detaliczną. W krótkim czasie, wraz z zespołem, przeprowadził z sukcesem połączenie dwóch różnych sieci pod marką Raiffeisen Polbank.

Absolwent matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył też studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Monika Kulińska – członek zarządu

a

Związana z Avivą od 1997 r., gdy dołączyła do działu HR, gdzie pełniła coraz bardziej odpowiedzialne funkcje. W 2009 r. została dyrektorem HR Avivy w Polsce (obecnie People Director). W 2013 r. dołączyła do zespołu zarządzającego grupy, a w listopadzie 2016 r. została powołana do zarządu Aviva Sp. z o.o. Jest strażnikiem społecznej odpowiedzialności biznesu, angażuje się w wolontariat pracowniczy. Od 2014 r. uczestniczy w jury konkursu grantowego "To dla mnie ważne" Fundacji Aviva, a w 2015 r. została powołana na prezesa Fundacji Aviva. Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGGW. Ukończyła też roczny kurs menedżerski organizowany przez ICAN Institute.

Agnieszka Wieczorek-Nowak – członek zarządu

a

Agnieszka Wieczorek-Nowak ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Aviva (wówczas Commercial Union). W 2000 roku uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Od 2004 roku jest dyrektorem Działu Prawnego grupy Aviva w Polsce.

Od 2011 roku jest członkiem zarządu Fundacji Aviva. W grudniu 2018 r. została również członkiem zarządu Aviva Sp. z o. o. 

Bartosz Niewiadomski – członek zarządu

a

Bartosz Niewiadomski został powołany do zarządu Aviva Sp. z o. o. w listopadzie 2015 r. Odpowiada za marketing grupy Aviva i sprzedaż w kanale direct (przez telefon i internet). Wcześniej pracował w Expanderze, gdzie w 2010 r. objął stanowisko dyrektora marketingu, a w 2011 r. wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za całokształt działań marketingowych, relacje z klientami oraz wsparcie technologiczne. Stworzył i rozbudował call center oraz wdrożył unikalny system pozyskiwania klienta wykorzystujący kontakt osobisty, telefoniczny i za pośrednictwem internetu. Koordynował także powstanie autorskiego internetowego systemu wsparcia sprzedaży.

Ma kilkanaście lat doświadczeń zawodowych na stanowiskach menedżerskich w pracy dla największych marek FMCG w Polsce., m.in. Masterfoods, Danone i Tchibo. Ekspert w zakresie badań marketingowych dla biznesu i organizacji. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Arkadiusz Terlikowski - członek zarządu

Zarząd

Arkadiusz Terlikowski w maju 2019 roku został powołany do zarządu Aviva Sp. z o.o. i objął funkcję dyrektora IT w grupie Aviva. Ma 18-letnie doświadczenie jako menedżer IT w instytucjach finansowych. Ostatnio (w latach 2016-2019) pełnił funkcję Chief Information Officer w Nationale-Nederlanden Polska, gdzie dokonał transformacji IT i wprowadził rozwiązania chmurowe. W latach 2012-2016 był dyrektorem IT w towarzystwie ubezpieczeń Link4.

Wcześniej pracował w Citibanku, gdzie m. in. współtworzył Regionalne Centrum Operacji w Olsztynie, zarządzał regionalnymi centrami kompetencji i brał udział w tworzeniu Globalnego Centrum Operacji IT. W Banku Handlowym był m. in. Dyrektorem Infrastruktury, odpowiadając za całość infrastruktury serwerowej.

Dane spółki

Aviva Sp. z o. o.

ul.Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000043360
NIP: 527-18-45-338
Nr REGON: 012455850
Wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł