O spółce

Spółka zajmuje się dystrybucją usług finansowych w ramach spółek Avivy oraz świadczy na jej rzecz usługi administracyjne. Współpracuje z blisko trzema tysiącami agentów ubezpieczeniowych, a także z agencjami ubezpieczeniowymi, brokerami i bankami.

Jedno centrum logistyki i dystrybucji zapewnia klientom i pośrednikom dostęp do szerokiej oferty usług ubezpieczeniowych i inwestycyjnych Avivy.

Spółka wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne do obsługi klientów i agentów ubezpieczeniowych Avivy. Pełni również funkcję agenta transferowego funduszu emerytalnego Avivy.

Zarząd

Monika Kulińska – Członek Zarządu

a

Związana z Avivą od 1997 r., gdy dołączyła do działu HR, gdzie pełniła coraz bardziej odpowiedzialne funkcje. W 2009 r. została dyrektorem HR Avivy w Polsce (obecnie People Director). W 2013 r. dołączyła do zespołu zarządzającego, a w listopadzie 2016 r. została powołana do zarządu Aviva Sp. z o.o. Jest strażnikiem społecznej odpowiedzialności biznesu, angażuje się w wolontariat pracowniczy. Od 2014 r. uczestniczy w jury konkursu grantowego "To dla mnie ważne" Fundacji Aviva, a w 2015 r. została powołana na prezesa Fundacji Aviva. Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGGW. Ukończyła też roczny kurs menedżerski organizowany przez ICAN Institute.

Agnieszka Wieczorek-Nowak – Członek Zarządu

a

Agnieszka Wieczorek-Nowak ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Aviva (wówczas Commercial Union). W 2000 roku uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Od 2004 roku jest dyrektorem Działu Prawnego Avivy w Polsce.

Od 2011 roku jest członkiem zarządu Fundacji Aviva. W grudniu 2018 r. została również członkiem zarządu Aviva Sp. z o. o. 

Marcin Kulawik - Członek Zarządu

Od 30 listopada 2021 r. członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Od czerwca 2020 r. jest członkiem zarządu Aviva Sp. z o. o. Nadzoruje Departament Operacji i IT. Odpowiada m. in. za likwidację szkód życiowych oraz majątkowych, centrum kontaktów z klientem, obsługę procesów operacyjnych, obsługę płatności klientów i agentów, zarządzanie projektami, automatyzację i robotyzację procesów oraz dział zakupów.

Marcin Kulawik jest związany z sektorem finansowym od 2005 r. Pierwsze doświadczenia w branży zdobywał w Bank of New York w USA, gdzie w latach 2005 -2010 odpowiadał za wdrażanie międzynarodowych biur maklerskich na Wall Street. Po powrocie do kraju, w latach 2010-2014 związany był z Bankiem Raiffeisen, dla którego zrealizował szereg projektów między innymi uruchomienie Biura Maklerskiego R-Brokers. Do Avivy dołączył w 2014. Przez ponad 4 lata, w roli Dyrektora Transformacji, odpowiadał za zarządzanie portfelem projektów oraz PMO. W 2019 dołączył do Departamentu Operacji rozszerzając zakres odpowiedzialności o obszar robotyzacji i doskonalenia procesów operacyjnych.

Z wykształcenia inżynier informatyki, absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia Executive MBA na Tiffin University w Stanach Zjednoczonych. Studiował również na uniwersytecie w Norymberdze.

Krzysztof Lipski - Członek Zarządu

W Avivie pracuje od 2011 r., w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od roku 2013 jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Od 2018 r. jest członkiem zarządu Santander Aviva. Od maja 2021 roku dyrektor finansowy (CFO) spółek Aviva w Polsce i członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Od 30 listopada 2021 r. jest również członkiem zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat. W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz członek Association of Chartered Certified Accountants.

Dane spółki

Aviva Sp. z o. o.

ul.Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000043360
NIP: 527-18-45-338
Nr REGON: 012455850
Wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł