Aviva

Dane o spółkach

Aviva w Polsce

Aviva obsługuje 3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości ok. 50 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności firmy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Ciekawą ofertą dla klientów indywidualnych jest pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedawanych w systemie direct, czyli przez telefon i internet. Przez internet można również kupić krótkoterminowe ubezpieczenie turystyczne "Twoja podróż".

Aviva Sp. z o.o.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Raporty Roczne

Nagrody i wyróżnienia

Osiągnięcia Avivy w zakresie ubezpieczeń i inwestycji są wyróżniane i nagradzane.