Aviva Polska zmieni właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

W dniu 26.03.2021 grupa Aviva poinformowała o zawarciu umowy sprzedaży swoich spółek w Polsce grupie Allianz

Oznacza to, że po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń organów nadzorczych – w tym Komisji Nadzoru Finansowego –  Allianz zostanie nowym właścicielem spółek Avivy w Polsce. Przewidujemy, że stanie się to w ciągu 12 miesięcy.

Ważne dla klientów i partnerów

Spodziewana zmiana właściciela jest bezpieczna dla naszych klientów – nic się dla nich nie zmienia. Nie muszą więc podejmować żadnych działań.  

  • Zawarte umowy ubezpieczenia oraz inne umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami.
  • Zawieramy i odnawiamy ubezpieczenia jak do tej pory.
  • Sprawnie wypłacamy świadczenia i odszkodowania.
  • Klientów obsługują ci sami agenci ubezpieczeniowi.
  • Współpraca z bankami, brokerami, multiagencjami i innymi partnerami bez zmian.
  • Pieniądze klientów pozostają pod pieczą tych samych zespołów zarządzających funduszami. 
  • Dane kontaktowe pozostają bez zmian – siedziba, adres, telefon, mail, strona www, serwis MojaAviva, profile w mediach społecznościowych.

Polskie przepisy chronią prawa i interesy klientów instytucji finansowych w sytuacji zmiany właściciela. 

Nowy etap rozwoju

Zmiana właściciela Avivy w Polsce to proces, który będzie przebiegał w sposób ewolucyjny. Pierwszy etap potrwa do uzyskania przez Allianz wymaganych zgód regulacyjnych, po czym Allianz zostanie właścicielem spółek Avivy w Polsce. W drugim etapie nowy właściciel, w dialogu z zespołem Avivy w Polsce, będzie kształtował naszą wspólną przyszłość na polskim rynku. 

Do czasu finalizacji transakcji i dalszych ustaleń spółki Avivy w Polsce będą działały jako odrębne podmioty prawne, pod swoimi markami.

Allianz to jedna z największych grup ubezpieczeniowych w Europie (i na świecie), z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku. Allianz ma także duży potencjał w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Pozyskanie tak silnego i wiarygodnego właściciela wzmocni naszą pozycję, a także atrakcyjność dla klientów. 

Rozpoczynamy nowy etap rozwoju w blisko 30-letniej historii Avivy w Polsce. 

Będziemy wyczerpująco informować naszych klientów oraz wszystkich zainteresowanych o kolejnych krokach w procesie zmiany właściciela Avivy w Polsce.

Dołożymy wszelkich starań, aby oczekiwana zmiana właściciela przebiegła harmonijnie, a wszyscy klienci i zainteresowani mieli łatwy dostęp do informacji.

Na tej stronie będziemy zamieszczać aktualne informacje i wyjaśnienia. 

Informacje prasowe

Aviva Polska będzie mieć nowego właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

Częste pytania

Czy moja polisa nadal jest ważna?

Czy coś się zmieni w moim ubezpieczeniu?

Czy nadal będzie mnie obsługiwał ten sam agent?

Czy moje pieniądze w funduszach i na polisach nie są zagrożone?

Czy muszę coś zmieniać w moich umowach?

Czy będę mógł odnowić swoją polisę?

Do kogo mam się teraz zgłaszać po wypłatę odszkodowania z polisy w Avivie?

Czy zmieni się nazwa firmy?

Harmonogram

Etap I - Marzec 2021

Grupa Aviva poinformowała o zawarciu umowy sprzedaży swoich spółek w Polsce grupie Allianz. Allianz zabiega o wymagane zgody regulacyjne na realizację transakcji.

Etap II

Po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych Allianz zostanie formalnie właścicielem spółek grupy Aviva w Polsce. Następnie, wspólnie z zespołem Avivy, będzie kształtował wspólną przyszłość na polskim rynku ubezpieczeń i inwestycji.