Aviva Polska zmieniła właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

W dniu 30.11.2021 grupa Allianz zakończyła proces przejęcia spółek Grupy Aviva w Polsce i na Litwie

W ramach procesu Allianz nabył polskie spółki z Grupy Aviva zajmujące się ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, a także towarzystwo funduszy emerytalnych i towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Ważne dla klientów i partnerów

Zmiana właściciela jest bezpieczna dla naszych klientów – nic się dla nich nie zmienia. Nie muszą więc podejmować żadnych działań.  

 • Zawarte umowy ubezpieczenia oraz inne umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami.
 • Zawieramy i odnawiamy ubezpieczenia jak do tej pory.
 • Sprawnie wypłacamy świadczenia i odszkodowania.
 • Klientów obsługują ci sami agenci ubezpieczeniowi.
 • Współpraca z bankami, brokerami, multiagencjami i innymi partnerami bez zmian.
 • Pieniądze klientów pozostają pod pieczą tych samych zespołów zarządzających funduszami. 
 • Dane kontaktowe pozostają bez zmian – siedziba, adres, telefon, mail, strona www, serwis MojaAviva, profile w mediach społecznościowych.

Polskie przepisy chronią prawa i interesy klientów instytucji finansowych w sytuacji zmiany właściciela. 

Nowy etap rozwoju

Zmiana właściciela Avivy w Polsce to proces, który będzie przebiegał w sposób ewolucyjny. Pierwszy etap obejmował uzyskanie przez Allianz wymaganych zgód regulacyjnych, po czym Allianz w dniu 30 listopada 2021 r. został właścicielem spółek Avivy w Polsce. W drugim etapie nowy właściciel, w dialogu z zespołem Avivy w Polsce, będzie kształtował naszą wspólną przyszłość na polskim rynku. 

Do chwili zakończenia przejęcia i fuzji prawnej przewidywanej na połowę przyszłego roku, dla klientów Aviva i Allianz transakcja ta nie będzie niosła żadnych zmian. Do tego czasu spółki Avivy w Polsce będą działały jako odrębne podmioty prawne, pod swoimi markami.

Allianz to największa grupa ubezpieczeniowa w Europie, z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku. Allianz ma także duży potencjał w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Pozyskanie tak silnego i wiarygodnego właściciela wzmocni naszą pozycję, a także atrakcyjność dla klientów. 

Rozpoczynamy nowy etap rozwoju w blisko 30-letniej historii Avivy w Polsce. 

Będziemy wyczerpująco informować naszych klientów oraz wszystkich zainteresowanych o kolejnych krokach w procesie fuzji.

Poznaj Allianz

 • Największy ubezpieczyciel w Europie i jeden z większych na świecie
 • Działa w ponad 70 krajach, obsługuje ponad 100 milionów klientów
 • Globalny potentat w zarządzaniu aktywami 
 • Obecny w 11 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w Polsce od 1997 roku

 • Jedna z największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie n/Menem 
 • Założony w 1890 roku, lider niemieckiego rynku ubezpieczeń 
 • Sponsor tytularny stadionu Allianz Arena, na którym gra drużyna Bayern Monachium

Informacje prasowe

Allianz zakończył proces przejęcia spółek z Grupy Aviva w Polsce i na Litwie

W jej ramach, Allianz nabył polskie spółki z Grupy Aviva zajmujące się ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, a także towarzystwo funduszy emerytalnych i towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

30.11.2021

Aviva Polska będzie mieć nowego właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

26.03.2021

Częste pytania

Jakie były główne powody nabycia przez Allianz spółek Aviva w Polsce i na Litwie?

Jaki komunikat przekazał Petros Papanikolaou, regionalny CEO Allianz, pracownikom Avivy i Allianz?

Jaka jest sytuacja Allianz na rynku ubezpieczeniowym, zarówno w regionie jak i na świecie?

Jaka wygląda kultura organizacyjna w Allianz?

Jak Allianz odnosi się do tworzenia różnorodnego miejsca pracy i jakie działania podejmuje na co dzień?

Jak przejęcie wpłynie na marki Allianz i Aviva w Polsce i na Litwie?

Czego w związku z transakcją można się spodziewać w najbliższym czasie?

Co transakcja oznacza dla klientów?

Harmonogram

Etap I - Marzec 2021

Grupa Aviva poinformowała o zawarciu umowy sprzedaży swoich spółek w Polsce grupie Allianz. Allianz wystąpił o wymagane zgody regulacyjne na realizację transakcji.

Etap II

Po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych Allianz został formalnie właścicielem spółek grupy Aviva w Polsce. Następnie, wspólnie z zespołem Avivy, będzie kształtował wspólną przyszłość na polskim rynku ubezpieczeń i inwestycji.

Etap III

Zakończenie przejęcia i fuzji prawnej przewidywane jest na połowę przyszłego roku. Naszą działalność skupimy pod marką Allianz.