WCN#20 Everything as Code

Na ostatnim Warsaw Cloud Native Meetup Tomasz Cholewa poruszył zagadnienia związane z tematyką Cloud Native. Prelegent pokazał, jak tworzyć całe środowiska i klastry Kubernetes/OpenShift oraz jak budować, a następnie wdrażać skonteneryzowane aplikacje w kilka minut od commitu do gita.

Organizator: Warsaw Cloud Native

Temat: Everything as Code, czyli jak tworzyć i utrzymywać środowiska Cloud Native oparte na kontenerach

Data: 04.03, godz. 18.00-20.00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

Dla wielu osób praca z mikroserwisami oznacza zapakowanie aplikacji w kontener i uruchomienie jej na środowisku produkcyjnym. Nie jest to podejście, które pozwala na ułatwienie wdrożenia, wręcz przeciwnie, wprowadza nadmierną komplikację do procesu wytwarzania oprogramowania.

Podczas prezentacji Tomasz Cholewa skupił się na przedstawieniu automatyzacji tworzenia środowisk i klastrów Kubernetes/OpenShift. Sposób zrobienia tego nie jest jednak oczywisty, dlatego prelegent pokazał również wykorzystanie Jenkinsa - by orkiestrowć środowiska i klastry poprzez rury wdrożeniowe (pipeline’y). Dodatkowo opowiedział, jak poprawnie zarządzać konfiguracją środowisk, aplikacji i klastra z uwzględnieniem różnych ról organizacji.