WCN #15 Automatyczne testy mikroserwisów: narzędzia i frameworki

Ostatnie spotkanie było niesamowitą okazją do wysłuchania i poznania Piotra Mińkowskiego - autora książki „Mastering Spring Cloud”, który opowiedział o różnych podejściach do testowania mikroserwisów. Przez kilka godzin wprowadzał nas do tematu ich automatyzacji i omawiał różne problemy związane z testowaniem mikrousług. Piotr rozpatrzył różne rodzaje testów, od najprostszych, do tych najbardziej skomplikowanych. Dokładnie przeanalizował te podejścia za pomocą narzędzi takich jak Hoverfly, Spring Cloud Contract, Pact, Gatling dla aplikacji Spring Cloud oraz Istio i Arquillian Cude dla aplikacji uruchamianych w środowiskach kontenerowych.

Organizator: Warsaw Cloud Native 

Temat: Automatyczne testy mikroserwisów: narzędzia i frameworki

Data: 03.09, godz. 18.00-20.00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

Jako jedną z głównych zalet mikroserwisów w porównaniu z aplikacjami monolitycznymi często wymienia się szybsze tempo wprowadzania zmian oraz wystawiania nowych wersji aplikacji. Szybkie tempo wprowadzania zmian to także szybkie, a więc automatyczne testy pojedynczej aplikacji, jak i integracji pomiędzy różnymi aplikacjami. Architektura mikroserwisowa z natury zakłada istnienie wielu aplikacji komunikujących się między sobą poprzez API. Ten aspekt powinien być szczególnie uwzględniany przy projektowaniu testów automatycznych dla naszych mikroserwisów.

W swojej prezentacji Piotr Mińkowski przedstawił narzędzia i frameworki, które ułatwiają nam tworzenie różnego typu testów automatycznych. Zaczynając od najprostszych testów jednostkowych na przykładzie aplikacji Spring Boot omówił kolejne typy testów dla aplikacji mikroserwisowych: testy komponentowe, kontraktowe, integracyjne oraz wydajnościowe. Podczas prezentacji pokazał również sposoby wykorzystania do tego narzędzi takich jak Hoverfly, Spring Cloud Contract, Pact, Gatling dla aplikacji Spring Cloud oraz Istio i Arquillian Cude dla aplikacji uruchamianych w środowiskach kontenerowych.