WarszawQA #28

28 meetup WarszawQA rozpoczęliśmy od warsztatu „Analiza testów”, który poprowadził Adam Matłacz. Wspólnie spojrzeliśmy na zagadnienie analizy z metapoziomu, a następnie sprawdziliśmy, jak wykorzystać ją w naszej pracy. W drugiej części spotkania Łukasz Rosłonek opowiedział o testach wydajnościowych w chmurze.

Organizator: WarszawQA

Temat: WarszawQA #28 MARZEC

Data: 26.03, godz. 18.00-21:00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

Czy analiza jest najważniejszym narzędziem w arsenale każdego testera? Według Adama Matłacza zdecydowanie TAK, dlatego na marcowym spotkaniu grupy WarszawQA poprowadził warsztat pozwalający spojrzeć na analizę z metapoziomu. Adam pokazał szereg narzędzi oraz omówił przykłady ich wykorzystania. Poza tym wspólnie sprawdziliśmy, jak wykorzystać analizę testów w codziennej pracy.

W drugiej części meetupu porozmawialiśmy o testach wydajnościowych w chmurze. Do ich efektywnego przeprowadzenia potrzeba nie tylko dobrej znajomości narzędzi, ale też dokładnego zrozumienia metryk, architektury i infrastruktury systemu, który testujemy. Rozproszona architektura cloud native wspomaga projektowanie systemów nastawionych na wysoką skalowalność i dostępność, dostarczając dodatkowych trudności, które musimy zaadresować, przeprowadzając testy wydajnościowe. W związku z tym podczas wystąpienia Łukasza Rosłonka poznaliśmy narzędzia open-source umożliwiające efektywne przeprowadzenie testów wydajnościowych oraz dowiedzieliśmy się, dlaczego i jak niektóre narzędzia wprowadzają nas w błąd. Nie zabrakło również live-demo, podczas którego przeprowadziliśmy testy wydajnościowe z użyciem stworzonego przez nas dynamicznego klastra serwerów w chmurze AWS.