WarszawQA #25

Ostatni meetup WarszawQA miał charakter czysto praktyczny! Doświadczeni prelegenci podzielili się z nami wiedzą, którą zdobyli pracując w branży przez lata. Pierwszy z nich – Rafał Cyrny (Starszy Tester Aviva) opowiedział o praktycznych stronach wprowadzania automatyzacji testów i procesów IT, a to wszystko z punktu widzenia QA firmy ubezpieczeniowej. Drugą prelekcję wygłosiła Monika Lichota – Cywińska, która opowiedziała o największych grzechach Test Managerów.

Organizator: WarszawQA

Temat: WarszawQA #25

Data: 22.11, godz. 18.00-21:00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

"Rafy i miny - na co możemy trafić w automatyzacji procesów IT w dużych organizacjach" to temat pierwszej prezentacji, podczas której dowiedzieliśmy się wszystkiego o praktycznych stronach wprowadzania automatyzacji testów i procesów IT - z punktu widzenia QA firmy ubezpieczeniowej. Rafał opowiedział o problemach, na które można się natknąć przy zmianie sposobu podejścia do testów, omówił budowę testów automatycznych w skomplikowanej architekturze środowisk oraz powiedział, czego się spodziewać przy budowie działu QA w dużej organizacji.

W drugiej części spotkania Monika Lichota – Cywińska zaprezentowała największe grzechy menedżerów. Nie były to banalne listy błędów takie jak: brak odpowiedniej komunikacji, niezdolność do budowania zespołów, nieumiejętność podejmowania decyzji, czy też delegowania zadań, bo te wszyscy dobrze znają i się z nimi borykają. Jak zatem przełożyć je na swój warsztat pracy i jak ugryźć, gdy ścigają terminy, a my jesteśmy w samym oku cyklonu projektu? O tym dowiedzieliśmy się na spotkaniu z WarszsawQA.