SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #47

O część merytoryczną styczniowego spotkania grupy SysOps/DevOps Polska zadbali prelegenci Adam Otto i Maciej Szadkowski. Porozmawialiśmy o operatorach Kubernetesa oraz technologii bezpośredniego chłodzenia gorącą cieczą.

Organizator: SysOps/DevOps Polska

Temat: SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #47

Data: 23.01, godz. 18:00 - 21:00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #47 rozpoczęliśmy prezentacją Adama Otto o operatorach Kubernetesa, czyli natywnych aplikacjach k8s. Podczas wystąpienia dowiedzieliśmy się, czym są operatory i CRD, jak wykorzystywać je na produkcji, a także jak je budować.

Następna prelekcja była pokazem o technologii bezpośredniego chłodzenia gorącą cieczą. Prelegent Maciej Szadkowski omówił m.in. uwarunkowania prawne czy standardy branżowe. Co ciekawe, każdy z uczestników meetupu miał możliwość ujrzenia działania systemów chłodzenia bezpośredniego na żywo.