SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #44

Podczas SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #44 Rafał Gęślicki opowiedział o migracji z architektury tradycyjnej do hiperkonwergentnej w Eveline Cosmetics, a Kamil Szkoda i Adam Kurowski przybliżyli temat „DevOps best practices in AWS cloud (Big Data area)”.

Organizator: SysOps/DevOps Polska

Temat: SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #44

Data: 24.10, godz. 18:00 - 21:00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

Wszyscy zainteresowani tematyką SysOps/DevOps spotkali się podczas SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #44. W trakcie pierwszej prelekcji wygłoszonej przez Rafała Gęślickiego poznaliśmy przyczyny, ryzyka, koszty i korzyści wynikające z procesu migracji, który przeprowadziła firma kosmetyczna Eveline Cosmetics. Ponadto zostały przedstawione rozwiązania problemów związanych ze stabilnością i wydajnością kluczowych systemów IT.

Następnie Kamil Szkoda i Adam Kurowski omówili zbiór dobrych praktyk w ramach chmury AWS. Posłuchaliśmy o zagadnieniach takich jak: bezpieczeństwo, optymalizacja kosztów, monitoring, automatyzacja i przyszłość. Nie zabrakło również informacji o IaC i BigData.

Wydarzeniu towarzyszył networking przy gorącej kawie i herbacie.