bValue & Aviva Pitching Meet-Up

1 października Fundusz bValue oraz Aviva Poland zaprosili startupy poszukujące finansowania na wydarzenie bValue & AVIVA Pitching Meet-Up. Podczas spotkania wybrane startupy zaprezentowały swoje pomysły przed dyrektorami inwestycyjnymi i przedstawicielami biznesu.

Organizator: Aviva Poland & bValue Venture Capital

Temat: bValue & Aviva Pitching Meet-Up

Data: 01.10, godz. 10.00-17.00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 8 piętro

Do udziału w bValue & AVIVA Pitching Meet-Up zaprosiliśmy wszystkie osoby zaangażowane w pracę na rzecz projektu startupowego, chcące: 

• przedstawić projekt inwestycyjny, 

• uzyskać merytoryczny feedback, 

• uzyskać konsultację i walidację założeń biznesowych.

Formuła wyglądała następująco: 30 min na jeden startup; 10 min prezentacja; 10 min Q&A; 10 min dyskusja i feedback. Event miał charakter zamknięty, bez publiczności, a w komisji znaleźli się: zespół bValue, inwestorzy Funduszu oraz przedstawiciele AVIVA Investors.