Automate NOW! Warsaw #4

Co kryje się pod hasłem „automatyzacja”? Jaka jest jej historia i dlaczego zdania na jej temat są aż tak odmienne? Okazję by się tego dowiedzieć, mieliśmy 6 czerwca! A to wszystko za sprawą AutomateNOW! Warsaw #4.

Organizator: AutomateNOW! Warsaw

Temat: AutomateNOW! Warsaw #4

Data: 06.06, godz. 18.00-23.00

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

Podczas meetupu wspólnie zastanowiliśmy się czy automatyzacja i postęp technologiczny to szansa, czy może zagrożenie. Pomimo faktu, iż powodowały one liczne problemy na przestrzeni wieków, powinniśmy pamiętać, że także tworzyły i wciąż tworzą nowe szanse, a ich bezapelacyjny potencjał możemy wykorzystać do osiągnięcia coraz bardziej spektakularnych rzeczy. Prelekcja „Społeczne aspekty automatyzacji na przestrzeni dziejów” zaprezentowana przez Tomka Smoleńskiego pozwoliła nam zagłębić się w tematykę automatyzacji od strony społecznej i psychologicznej. W nawiązaniu do prezentacji Tomka, Janusz Tyburcy opowiedział, czy Robotic Process Automation w firmie, to trend, czy już konieczność. Ostatnią prezentacją było: „Dobrze. Lepiej. Automatycznie. Spostrzeżenia i wnioski z wdrożenia rozwiązania do automatyzacji masowego transferu plików” autorstwa Macieja Sowy, który na przykładzie wdrożenia rozwiązania do automatyzacji masowego transferu plików przekazał swoje spostrzeżenia i wnioski oraz zastanawiał się, czy automatycznie oznacza lepiej, szybciej, wydajniej, czy może trudniej, drożej i mniej efektywnie.