AutomateNOW! Warsaw #3

Za nami trzecie spotkanie grupy AutomateNOW! Warsaw. Podczas jego trwania wysłuchaliśmy ciekawych wykładów na temat planowania i przeprowadzania projektu automatyzacyjnego. To wszystko za sprawą wspaniałych prelegentów: Marka Kapelińskiego, Konrada Mokrzańskiego oraz Mirosława Andziaka.

Organizator: AutomateNOW! Warsaw

Temat: AutomateNOW! Warsaw #3

Data: 15.02, godz. 17.30-20:30

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

Na ostatnim AutomateNOW! Warsaw #3 jako pierwszy wystąpił Marek Kapeliński z tematem „Różne oblicza Business Process Automation lessons learned”. Prelegent przedstawił pomysły na efektywne zaplanowanie i przeprowadzenie projektu automatyzacyjnego. Opowiedział, czego kategorycznie unikać, a o czym bezwzględnie pamiętać.

Zaraz po nim wysłuchaliśmy prezentacji Konrada Mokrzańskiego, który zajął się aspektem automatyzacji w kontekście RODO. Zdecydowanie gorący temat, duże zmiany, wiele pytań i niewiadomych, o których dowiedzieli się uczestnicy.

Ostatnim prelegentem był Mirosław Andziak, który omówił proces planowania i przeprowadzania projektu automatyzacyjnego. Dodatkowo zarysował aktualny stan architektury systemów RPA/BPA, zasygnalizował rolę integracji między aplikacyjnej i AI, a także opowiedział o szeregu doświadczeń z wykonanych, ale nie zawsze uruchomionych wdrożeń systemów BPA.