SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #34

Za nami trzydziesty czwarty meetup SysOps/DevOps Polska w Warszawie! Tym razem poznaliśmy część wyzwań związanych z migracją infrastruktury do chmury Microsoft Azure. Następnie zobaczyliśmy, jak mikroserwisy Spring Boot funkcjonują w środowisku rozproszonym Kubernetesa!

Organizator: SysOps/DevOps Polska 

Temat: SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #34

Data: 18.10, godz. 18:00 - 21:00 

Miejsce: Aviva, Inflancka 4B – 7 piętro

Przeprowadzenie migracji infrastruktury do chmury Azure jest procesem budzącym wiele pytań i wątpliwości. Michał Smereczyński w trakcie swojego wystąpienia wyjaśnił, o czym warto wiedzieć i pamiętać, by wszystko przebiegło gładko i bez zbędnych problemów. Dodatkowo pokazał najczęstsze przypadki związane z IaaS oraz wyzwania administracyjne, jakie stawia PaaS. 

Podczas drugiej prelekcji Marcin Kasiński przedstawił przekrojową prezentację wdrożenia aplikacji Hello World Spring Boot na Kubernetesie. Było trochę teorii, trochę przykładów i na pewno duża dawka wiedzy!