Zgłoś zmianę e-mailem lub pocztą

Zgłoś zmianę e-mailem lub pocztą

Zmianę danych osobowych możesz zgosić także e-mailem lub pocztą tradycyjną.

  • E-mailem
    Napisz do nas na bok@aviva.pl. W wiadomości podaj swój numer PESEL, numer polisy i poprawione dane lub dołącz do wiadomości wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zmiany.
  • Pocztą tradycyjną
    Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz formularz zgłoszenia zmiany. Następnie wyślij go na adres: 
    Aviva, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa