Status zgłoszenia

Sprawdź na jakim etapie jest zgłoszone zdarzenie

Zdarzenie zgłoszone online

Zdarzenie zgłoszone przez serwis MojaAviva lub stronę Aviva.pl

Jeżeli zgłoszenie dotyczy:

 • Zdarzenia zgłoszonego dla produktu Twoje dziecko (urazu, pobytu w szpitalu),
 • Nieszczęśliwego wypadku (urazu),
 • Narodzin lub adopcji dziecka,
 • Śmierci bliskich,
 • AC Uszkodzenia,  AC Kradzieży, Szkody z OC sprawcy dla pojazdów (jeśli zgłaszającym był właściciel pojazdu), Bezpośredniej Likwidacji Szkody
 • Domu i mieszkania

Status możesz sprawdzić w MojejAvivie w zakładce ,,Moje szkody i roszczenia”. Przejdź do MojejAvivy

Jeżeli zgłoszenie dotyczy:

 • Nieszczęśliwego wypadku (kalectwa, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu), 
 • Szkody osobowej w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu,
 •  Szkody z OC sprawcy dla pojazdów (jeśli zgłaszającym nie był właściciel pojazdu)

Status możesz sprawdzić dzwoniąc na naszą infolinię +48 557 44 44 lub wysyłając e-mail z zapytaniem na nasz adres szkody@aviva.pl (w wiadomości prosimy podac numer roszczenia lub szkody).

Zdarzenie zgłoszone w inny sposób

Zdarzenie zgłoszone telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną    

Jeżeli zgłoszenie dotyczy:

 • Narodzin lub adopcji dziecka,
 • Śmierci bliskich,
 • Zdarzenia zgłoszonego dla produktu Twoje Dziecko (urazu, pobytu w szpitalu),
 • AC Uszkodzenia,  AC Kradzieży, Szkody z OC sprawcy dla pojazdów (jeśli zgłaszającym był właściciel pojazdu), Bezpośredniej Likwidacji Szkody,
 • Domu i mieszkania

Status możesz sprawdzić w MojejAvivie w zakładce ,,Moje szkody i roszczenia”. Przejdź do MojejAvivy

Jeżeli zgłoszenie dotyczy:

 • Nieszczęśliwego wypadku (urazu, kalectwa, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu), 
 • Świadczenia szpitalnego z umów dodatkowych ,,Zdrowe Życie" lub  ,,Na Zdrowie”,
 • Choroby,
 • Szkody z OC sprawcy dla pojazdów (jeśli zgłaszającym nie był właściciel pojazdu),
 • Szkody podróżnej,
 • Szkody osobowej w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu,
 • Śmierci ubezpieczonego,
 • Szkody dotyczącej szyby w samochodzie, 
 • Zdarzenia zgłoszonego dla produktu Twoje Dziecko (Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku)

Status możesz sprawdzić dzwoniąc na naszą infolinię +48 557 44 44 lub wysyłając e-mail z zapytaniem na nasz adres szkody@aviva.pl (w wiadomości prosimy podac numer roszczenia lub szkody).

Załatw sprawę online

Wybierz interesujący Cię temat

Szkody i zdarzenia

Jak zgłosić zdarzenie lub sprawdzić na jakim etapie jest zgłoszenie?

Płatności

Jak opłacić składkę i
sprawdzić status
płatności?

Szczegóły polisy

Jaki jest zakres polisy?
Jak zmienić dane w polisie?

Odnowienia

Jak przedłużyć ubezpieczenie?

Stan rachunku

Jaki jest stan rachunku
OFE, IKE, IKZE lub PPK?