Polecenie Zapłaty

Czym jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty to bezpieczna forma rozliczeń bezgotówkowych, dzięki której można w bardzo wygodny sposób opłacać składki ubezpieczeniowe. Po uruchomieniu usługi Polecenie Zapłaty, składki będą automatycznie przekazywane z Twojego konta bankowego na konto Towarzystwa dokładnie w dniu ich płatności. 

Jak aktywować Polecenie Zapłaty?

Aby aktywować Polecenie Zapłaty, wystarczy:

 • wypełnić formularz „Zgoda na obciążanie rachunku” wg załączonej w nim instrukcji – elektronicznie lub ręcznie. Wypełniając formularz elektronicznie, wystarczy wypełnić część A, a część B będzie uzupełniona automatycznie.
 • wydrukować, podpisać i wysłać formularz na adres:
  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa 

Aktywuj Polecenie Zapłaty przez telefon lub online

Jeśli masz ubezpieczenie indywidualne na życie w Avivie i rachunek w Banku Pekao SA, możesz:

 • aktywować Polecenie Zapłaty telefonicznie, dzwoniąc do TelePekao, pod numer telefonu 800 380 380 lub 42 683 83 80. Konsultant poprosi Cię o dane odbiorcy: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz IDP (numer Twojej polisy);
 • skorzystać z Internetu i aktywować polecenie zapłaty za pośrednictwem strony www.pekao24.pl

Jeśli masz ubezpieczenie indywidualne na życie w Avivie i rachunek w ING Bank Śląski, możesz:

 • aktywować Polecenie Zapłaty korzystając z Internetu za pośrednictwem strony www.ingbank.pl

Jeśli masz ubezpieczenie indywidualne na życie w Avivie i rachunek w mBank S.A., możesz aktywować Polecenie Zapłaty:

 • korzystając z systemu transakcyjnego mBank, za pośrednictwem strony www.mbank.pl 
 • dzwoniąc na mLinię i z pomocą Operatora wypełnić wniosek o zgodę na Polecenie Zapłaty

 

To musisz wiedzieć

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest gwarantowane odpowiednimi regulacjami prawnymi. Nad prawidłowym przepływem danych czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa za pomocą systemu ELIXIR. W pełni elektroniczna forma przepływu informacji i rozliczeń redukuje możliwość powstania prostych błędów popełnianych przy dyspozycjach wypisywanych ręcznie czy elektronicznie.

Terminowość

Aviva pobiera płatność dokładnie w dniu wymagalności składki, nie istnieje więc ryzyko opóźnienia i naliczenia odsetek karnych. Tym m.in. polecenie zapłaty różni się od zlecenia stałego. Nie musisz pamiętać o kalendarzu płatności, konieczności wystawiania zlecenia elektronicznego czy wizycie w banku lub na poczcie.

Bez obaw

Posiadasz pełną kontrolę nad finansami i zachowujesz możliwość anulowania pojedynczej transakcji lub rezygnacji z rozliczania się z Avivą za pomocą polecenia zapłaty. W przypadku wątpliwości związanych z kwotą obciążenia, możesz do wyjaśnienia sprawy anulować każdą transakcję. Wszystkie transakcje dokonane za pomocą polecenia zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym, który otrzymujesz.

Najczęstsze pytania

Czym jest Polecenie Zapłaty?

Jest to forma rozliczeń bezgotówkowych, dzięki której można w bardzo wygodny sposób opłacać składki ubezpieczeniowe. Po uruchomieniu usługi Polecenie Zapłaty składki będą automatycznie przekazywane z konta bankowego ubezpieczającego na konto Towarzystwa dokładnie w dniu ich płatności.

Kto może korzystać z Polecenia Zapłaty?

Z usługi mogą korzystać wszyscy klienci Towarzystwa, posiadający indywidualne ubezpieczenia na życie i będący właścicielami kont bankowych, którzy złożą pisemne upoważnienie do obciążania swojego konta. Może ją uruchomić każda osoba będąca właścicielem rachunku bankowego lub posiadająca odpowiednie uprawnienia, która złoży formularz zgody do obciążania rachunku dla wskazanej polisy.

Które banki akceptują Polecenie Zapłaty?

W tej chwili są to wszystkie największe banki detaliczne oraz niektóre banki spółdzielcze, które przystąpiły do porozumienia międzybankowego dotyczącego Polecenia Zapłaty. Informacje o bankach oferujących ten rodzaj rozliczeń są umieszczone na stronie http://www.poleceniezaplaty.org.pl/

Co zapewnia bezpieczeństwo transakcji dokonywanych dzięki Poleceniu Zapłaty?

Bezpieczeństwo gwarantują restrykcyjne przepisy dotyczące tego rodzaju usługi. Ponadto można złożyć Dyspozycję Zwrotu dla każdej zrealizowanej już płatności w terminie do 56 dni kalendarzowych (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych osób).

Czy można otrzymać potwierdzenie realizacji Polecenia Zapłaty? Skąd wiadomo, czy składka została zapłacona?

Informację o zrealizowaniu polecenia zapłaty znajdą Państwo w historii rachunku i wyciągu z konta bankowego.

Czy Polecenie Zapłaty może być zrealizowane częściowo przy niewystarczającej ilości środków na rachunku?

Nie, ponieważ Polecenie Zapłaty jest przesyłane drogą elektroniczną i bank po jego otrzymaniu nie ma możliwości zmiany danych zawartych w transakcji. Dlatego może ono być realizowane w całości albo w ogóle.

Czy formularz Polecenie Zapłaty może być wypełniony dla kilku polis?

Nie, jeden formularz może dotyczyć wyrażenia zgody na obciążanie rachunku klienta z tytułu tylko jednej polisy i wynikających z niej należności.

Czy można zrezygnować z usługi Polecenia Zapłaty?

W każdej chwili można wycofać się z tej formy płatności.

W przypadku rezygnacji z usługi Polecenia Zapłaty należy:

Formularz można wypełnić elektronicznie. Należy wówczas wypełnić tylko część A, część B formularza będzie uzupełniona automatycznie. Istnieje również możliwość wydrukowania pustego formularza w celu ręcznego uzupełnienia danych. Jeden formularz Odwołania zgody do obciążenia rachunku pozwala na rezygnację z usługi tylko dla jednej polisy.

Jak można uruchomić Polecenie Zapłaty przez Internet w Banku PEKAO SA?

Klienci Aviva, którzy są jednocześnie Klientami Banku PEKAO S.A. i mają tam otwarty rachunek rozliczeniowy, mogą uruchomić Polecenie Zapłaty przez Internet.

Po zalogowaniu się na stronie banku, wybierz widok „rachunki bieżące”. Z menu wybierz rozdział „Polecenia zapłaty/Pekao zlecenie”. Wśród dostępnych opcji znajdziesz opcję „Nowa zgoda” pozwalającą na ustanowienie Polecenia Zapłaty zgodnie z podanymi danymi.

Dane, o które zostaniesz poproszony:

 • Odbiorca: 
  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 • Identyfikator płatności: numer polisy, którą chcesz opłacać za pomocą Polecenia Zapłaty. W tym polu nie należy wpisywać żadnych dodatkowych znaków.

Jak można uruchomić Polecenie Zapłaty przez Internet w ING Bank Śląski?

Klienci Aviva, którzy są jednocześnie Klientami ING Bank Śląski i mają tam otwarty rachunek rozliczeniowy, mogą uruchomić Polecenie Zapłaty przez Internet. Dzięki współpracy Avivy i ING Bank Śląski nasi wspólni Klienci nie muszą już wypełniać papierowej Zgody do obciążania rachunku.

Na stronie ING Bank Śląski, po zalogowaniu do ING BankOnLine, w zakładce „Przelewy” należy wybrać „Polecenie Zapłaty”. Wybór opcji  „Nowa zgoda” pozwala na ustanowienie Polecenia Zapłaty zgodnie z podanymi danymi.

Dane, o które zostaniesz poproszony:

 • Odbiorca: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Identyfikator płatności: numer polisy, którą chcesz opłacać za pomocą Polecenia Zapłaty. W tym polu nie należy wpisywać żadnych dodatkowych znaków.

Jak można uruchomić Polecenie Zapłaty w mBanku?

Klienci Aviva, którzy są jednocześnie Klientami mBank S.A. i mają tam otwarty rachunek rozliczeniowy (eKonto, izzyKONTO lub mBiznes konto), mogą uruchomić Polecenie Zapłaty korzystając z systemu transakcyjnego lub telefonicznie.

Przez Internet

Wypełnij wniosek eZgoda (mWNIOSEK), który znajdziesz w systemie transakcyjnym. Zgodę na obciążenie rachunku w drodze Polecenia Zapłaty oraz zgodę na przekazanie danych do odbiorcy (Avivy) będziesz musiał potwierdzić hasłem SMSowym lub hasłem jednorazowym.

Dane, o które zostaniesz poproszony we wniosku:

 • Odbiorca: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Identyfikator płatności: numer polisy, którą chcesz opłacać za pomocą Polecenia Zapłaty. W tym polu nie należy wpisywać żadnych dodatkowych znaków.

Przez telefon

Zadzwoń na mLinię (numer telefonu znajdziesz na stronie mbank.pl) i z pomocą Operatora wypełnij wniosek. W Twoim imieniu mBank wyśle do nas pytanie o zgodę na uruchomienie Polecenia Zapłaty. Ty nie będziesz musiał wypełniać żadnych dokumentów.

Dane, o które zostaniesz poproszony w trakcie rozmowy:

 • Odbiorca:  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Identyfikator płatności: numer polisy, którą chcesz opłacać za pomocą Polecenia Zapłaty.

Co należy zrobić, aby zmienić numer rachunku, z którego mają być pobierane składki?

W tym celu, należy przesłać do Towarzystwa dwa formularze:

 • Formularz "Odwołania zgody do obciążania rachunku", aby zakończyć usługę Polecenie Zapłaty ze starego numeru rachunku
 • Formularz "Zgody do obciążania rachunku", aby uruchomić usługę Polecenie Zapłaty z nowego numeru rachunku

Więcej o Poleceniu Zapłaty pod adresem: http://www.poleceniezaplaty.org.pl/

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00