Polityka Prywatności dla kandydatów na Agentów/Menedżerów Obszaru Sprzedaży/ Dyrektorów Obszaru Sprzedaży/Dyrektorów Regionalnych Sprzedaży

Proces rekrutacji i wyboru kandydatów przebiega zgodnie z naszą polityką prywatności
i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje, które podajesz w swoim profilu są wykorzystywane wyłącznie do oceny Twoich kwalifikacji i predyspozycji do objęcia stanowiska w Biurze Sprzedaży Avivy i przekazywane są tylko właściwym działom Biura Głównego Avivy oraz menedżerom/dyrektorom odpowiedzialnym za rekrutację Agentów/Menedżerów/Dyrektorów.


W przypadku, kiedy rozważane będzie zaoferowanie Ci stanowiska Agenta/Menedżera/Dyrektora, możesz zostać poproszony(-a) o dostarczenie dodatkowych informacji, aby możliwe było przeprowadzenie weryfikacji referencji.  Aplikując do Avivy potwierdzasz, że przekazane przez Ciebie dane są prawidłowe i prawdziwe. Pamiętaj, że przedstawienie nieprawdziwych informacji może spowodować odrzucenie Twojej kandydatury z udziału w procesie rekrutacji lub wpłynąć na podjęcie współpracy w Avivie. Informacje te będą bezpiecznie przechowywane w bazie danych online Avivy (Hrlink) na potrzeby bieżących (przez okres 6 miesięcy) i przyszłych rekrutacji przez okres dozwolony obowiązującymi przepisami prawa nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.

 

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonych przez Ciebie zgód. Masz prawo poprawić lub zaktualizować lub usunąć Twoje dane osobowe w dowolnym momencie przed przyjęciem oferty współpracy. W każdej chwili możesz poprosić Sekcję Rekrutacji i Szkoleń o kopię wszystkich Twoich danych, które są przetwarzane w systemie HRlink. Przysługuje Ci również prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Administratorem gromadzonych danych osobowych są następujące podmioty:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,

Aviva Towarzystwo  Ubezpieczeń Ogólnych SA,

Aviva Spółka z o.o. ,

z siedzibami w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.

 

W trakcie procesu rekrutacji możesz zostać poproszony o wypełnienie krótkiego kwestionariusza określającego Twoje predyspozycje zawodowe. Masz prawo odmówić wykonania testów, ale jednocześnie pozostać w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Agenta/Menedżera/Dyrektora. Jednak uniemożliwi to nam zapoznanie się z Twoimi mocnymi i słabymi stronami. Po każdym z testów otrzymasz informację zwrotną.

 

Masz prawo kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem
e-mail rekrutacja_struktury@aviva.pl lub drogą pocztową na nasz adres oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.