Radosław Gałecki

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność Informatyka i Ekonometria. W Aviva Investors Poland od 2007 r., początkowo na stanowisku analityka, a później zarządzającego. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.