Marek Kaźmierczak

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi

Zarządzający funduszami w Aviva Investors Poland TFI SA, w zespole zarządzających portfelem akcji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield. W latach 2008-2011 pracował w DM IDMSA na stanowisku Analityka Akcji. Od 2011 r. w Aviva Investors Poland TFI, kolejno na stanowisku analityka i zarządzającego funduszami..