Grzegorz Latała

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration (MBA) University of Illinois. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Od 2001 r. w Aviva Investors Poland, kolejno na stanowiskach: wicedyrektora działu analiz i ds. inwestycyjnych oraz dyrektora inwestycyjnego ds. rynku papierów dłużnych i głównego ekonomisty.