Bartosz Pawlak

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. W 2011 roku rozpoczął pracę jako Analityk, a następnie Dyrektor Departamentu Analiz w DM Ventus Asset  Management SA. Od 2015 roku zarządzał funduszami w OPTI TFI. W latach 2017-2021 był zatrudniony w Baltic Capital TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami i kolejno Dyrektora ds. Rynku Akcji. Od 2021 roku zarządza funduszami w Aviva Investors Poland. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.