Fundusz Akcji

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje na rynku akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz Akcji wykazuje wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część aktywów Funduszu inwestowana jest w bezpieczne dłużne instrumenty finansowe.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 10% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
 • 90% akcje

Poziom ryzyka:

Wysoki

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 20.01.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  5,04%

 • roczna stopa zwrotu

  18,44%

 • wartość bieżąca

  18,4624 zł

 • Typ funduszu

  Akcji

 • Data rozpoczęcia działalności

  17.07.2000

 • Wartość początkowa

  5,6439 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 5 lat

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  3,25 % w skali roku

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Akcji

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Akcji

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Akcji 18,4624 zł -0,54% down 5,04% up 18,44% up 15,71% up 19,18% up
Pobierz xls Pobierz csv