Fundusz Międzynarodowy

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki poprzez inwestycje na rynkach finansowych w kraju i za granicą, głównie poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach, w szczególności akcjach zagranicznych. Fundusz wykazuje wysokie, mogące sięgać prawie całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część Funduszu inwestowana jest w bezpiecznych dłużnych instrumentach finansowych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 7% instrumenty finansowe rynku pieniężnego
 • 93% akcje, głównie zagraniczne

Poziom ryzyka:

Wysoki

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.10.2021

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,04%

 • roczna stopa zwrotu

  29,31%

 • wartość bieżąca

  16,4072 zł

 • Typ funduszu

  Akcyjny ze znaczącą częścią aktywów zagranicznych

 • Data rozpoczęcia działalności

  24.03.1997

 • Wartość początkowa

  5 zł

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2,5% w skali roku

 • Zalecany okres inwestowania

  Co najmniej 5 lat

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Międzynarodowy

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Międzynarodowy

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Międzynarodowy 16,4072 zł 0,10% up 0,04% up 29,31% up 29,87% up 33,44% up
Pobierz xls Pobierz csv