Fundusz Pieniężny

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest osiągnięcie dochodu porównywalnego z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania.

Fundusz jest przeznaczony dla osób ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania.

W skład aktywów funduszu wchodzą głównie instrumenty finansowe rynku pieniężnego. Część aktywów Funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Niskie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 17.10.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,30%

 • roczna stopa zwrotu

  1,84%

 • wartość bieżąca

  16,5756 zł

 • Typ funduszu

  Rynku pieniężnego

 • Data rozpoczęcia działalności

  01.01.2004

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Dowolny

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,5% w skali roku*

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

*Do dnia podjęcia przez Towarzystwo decyzji o odwołaniu promocji opłata wynosi 1%.

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Pieniężny

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Pieniężny

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Pieniężny 16,5756 zł 0,00% hidden 0,30% up 1,84% up 4,74% up 7,11% up
Pobierz xls Pobierz csv