Fundusz Pieniężny

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innymi formami oszczędzania o niskim ryzyku.

Fundusz jest przeznaczony dla osób ceniących stabilność i osiąganie systematycznych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania.

W skład aktywów funduszu wchodzą głównie instrumenty finansowe rynku pieniężnego. Część aktywów Funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Niski

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 20.01.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,25%

 • roczna stopa zwrotu

  -2,35%

 • wartość bieżąca

  16,6300 zł

 • Typ funduszu

  Rynku pieniężnego

 • Data rozpoczęcia działalności

  01.01.2004

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Dowolny

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1% w skali roku

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Pieniężny

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Pieniężny

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Pieniężny 16,6300 zł 0,08% up 0,25% up -2,35% down 1,63% up 5,18% up
Pobierz xls Pobierz csv