ubezpieczeniowe-fundusze-kapitalowe-pobierz-dokumenty-ufk

Półroczne sprawozdania UFK na 29 czerwca 2018 r.

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne 29 czerwca 2018 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2017 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2017 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2017 r.

Multibonus - sprawozdania półroczne 31 grudnia 2017 r.

 

 

Multibonus - sprawozdania roczne 31 grudnia 2017 r.

Multibonus - sprawozdania roczne 31 grudnia 2017 r.

Karty Funduszy

 

 

Regulamin UFK

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2017

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne 30 czerwca 2017

 

 

Multibonus - sprawozdania roczne 31 grudnia 2016

 

 

Sprawozdania roczne UFK na 31 grudnia 2016

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2016

 

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne 31 grudnia 2016

 

 

Sprawozdania półroczne UFK na 30 czerwca 2016

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne na 30 czerwca 2016

 

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2015

 

 

 

Multibonus - sprawozdania roczne 31 grudnia 2015

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne 31 grudnia 2015

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2015

 

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne na 30 czerwca 2015

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2015

 

 

Multibonus - sprawozdania roczne na 31 grudnia 2014

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2014 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK 31 grudnia 2014 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK 30 czerwca 2014 r.

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne na 31 grudnia 2014

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne na 30 czerwca 2014 r.

 

 

Multibonus - sprawozdania roczne na 31 grudnia 2013

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2013 r.

 

 

Multibonus - sprawozdania półroczne 31 grudnia 2013 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK 31 grudnia 2013 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2013 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2012 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2012 r.

 

 

Półroczne sprawozdania na 30 czerwca 2012 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2011 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2011 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2011 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2010 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2010 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2010 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2009 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2009 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2009 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2008 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2008 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2008 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2007 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2007 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2007 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2006 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2006 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2006 r.

 

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2005 r.

 

 

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2005 r.

 

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2004 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2004 r.

 

Zmiany UFK