Tabela opłat

Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)
Opłaty manipulacjne5
Inwestycje w złotych
Fundusz/subfundusz poniż ej 5.000

od 5.000

poniżej

10.000

od 10.000 poniżej 25.000 od 25.000 poniżej 50.000 od 50.000 poniżej 100.000
od 100.000 poniżej 500.000 od 500.000 poniżej 1.000.0001 powyżej 1.000.0001 Opłaty za zarządzanie
Aviva SFIO
Aviva Globalnych Strategii 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00%  0,95%4
Aviva Investors SFIO
Stabilnego Dochodu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00%  0,25%
Aviva Investors FIO / fundusz parasolowy
Niskiego Ryzyka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
Obligacji
2,00% 1,70%  1,45% 1,20% 0,85% 0,60% 0,40% 0,25% 1,75%
Dłużnych Papierów Korporacyjnych 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% + opłata zmienna2
Obligacji Dynamiczny 2,00%  1,70%   1,45% 1,20% 0,85% 0,60% 0,40% 0,25%  1,50% + opłata zmienna2
Dochodowy
 0,00%  0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
Kapitał Plus 2,50% 2,00% 1,60% 1,30% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25%  2,50%
Stabilnego Inwestowania 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%  1,25% 0,85% 0,60% 0,30%  3,00%
Aktywnej Alokacji 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,30% 0,20% 0,15%  0,10%  2,00% + opłata zmienna3
Optymalnego Wzrostu 3,00% 2,50% 2,00%   1,50%   1,25%   0,85%   0,60%   0,30%   2,50%
Zrównoważony  3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,70% 0,35%  3,00%
Polskich Akcji  4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40%  3,00%
Europejskich Akcji  4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40%  3,00%
Globalnych Akcji  3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% 0,85% 0,60% 0,30%  2,00%
Małych Spółek 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40%  3,00%
Nowoczesnych Technologii 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25%  0,75% 0,40%  3,00%

przy wpłatach powyżej 500 000 zł istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłat manipulacyjnych
opłata zmienna: max 10% od nadwyżki pomiędzy roczną stopą zwrotu subfunduszu a stopą zwrotu Indeksu Rynku Pieniężnego, rozliczanej w cyklach rocznych
opłata zmienna: max. 10% rocznego zysku
całkowita wysokość opłat za zarządzanie funduszem wynosi 1,51% rocznie. Jest to suma opłat za zarządzanie funduszem zagranicznym Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund oraz funduszem Aviva Oszczędnościowy i jest w całości uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa
5 stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora