Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Wykresy

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 22/07/2021

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Akcji 17,7350 zł -0,41% down 0,13% up 28,99% up 14,01% up 31,12% up
Dynamiczny 52,0906 zł -0,38% down 0,25% up 28,13% up 16,45% up 34,00% up
Dłużny 10,4149 zł -0,04% down 0,09% up 0,65% up - -
Gwarancji Zysku 13,0047 zł 0,00% hidden 0,02% up 0,30% up 3,39% up 5,82% up
Gwarantowany 11,2719 zł 0,00% hidden 0,02% up 0,26% up 1,16% up 3,46% up
Międzynarodowy 15,9249 zł 0,05% up 1,12% up 25,69% up 14,69% up 28,90% up
Pieniężny 16,9442 zł 0,00% hidden 0,08% up 0,08% up 4,34% up 7,19% up
Spółek Dywidendowych 14,4579 zł 0,19% up 1,44% up 31,49% up 18,66% up 22,12% up
Stabilnego Wzrostu 4,9947 zł -0,08% down 0,31% up 4,16% up 10,10% up 14,41% up
Zrównoważony 5,4879 zł -0,24% down 0,26% up 15,49% up 14,69% up 26,19% up

Sprawdź swoje fundusze w MojejAvivie

W MojejAvivie łatwo sprawdzisz swoje fundusze, stan zgromadzonych środków i dokonasz zmian

Przejdź do MojejAvivy

 

Nie widzisz swojego funduszu?

Możliwe, że inwestujesz w inny typ funduszu, np. PPK lub OFE - ich notowania znajdziesz na innej stronie

Pokaż wszystkie notowania