Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Wykresy

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 11/05/2022

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Akcji 14,1490 zł -0,09% down -15,17% down -16,10% down -6,94% down -18,62% down
Dynamiczny 41,6364 zł -0,07% down -14,47% down -16,11% down -4,80% down -16,69% down
Dłużny 8,8339 zł 0,03% up -2,66% down -15,48% down - -
Gwarancji Zysku 13,0501 zł 0,00% hidden 0,05% up 0,41% up 2,51% up 5,31% up
Gwarantowany 11,2788 zł 0,00% hidden 0,00% hidden 0,11% up 0,82% up 2,72% up
Międzynarodowy 14,6918 zł 0,87% up -7,05% down -3,27% down 14,03% up 4,83% up
Pieniężny 16,2223 zł 0,04% up 0,01% up -4,43% down -1,01% down 1,87% up
Spółek Dywidendowych 12,0114 zł -0,21% down -8,97% down -12,60% down 4,52% up -14,20% down
Stabilnego Wzrostu 4,2226 zł 0,00% hidden -4,16% down -14,87% down -7,61% down -7,12% down
Strategia Akcyjna 8,5761 zł 0,80% up -8,42% down - - -
Strategia Obligacyjna 9,1084 zł 0,06% up -2,50% down - - -
Strategia Stabilna 8,8151 zł 0,35% up -5,34% down - - -
Strategia Zrównoważona 8,7251 zł 0,49% up -6,46% down - - -
Zrównoważony 4,4928 zł -0,06% down -9,52% down -15,86% down -5,48% down -11,02% down

Sprawdź swoje fundusze w MojejAvivie

W MojejAvivie łatwo sprawdzisz swoje fundusze, stan zgromadzonych środków i dokonasz zmian

Przejdź do MojejAvivy

 

Nie widzisz swojego funduszu?

Możliwe, że inwestujesz w inny typ funduszu, np. PPK lub OFE - ich notowania znajdziesz na innej stronie

Pokaż wszystkie notowania