Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Wykresy

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 13/05/2021

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Akcji 16,6944 zł -0,22% down 4,17% up 34,87% up 1,22% up 23,90% up
Dynamiczny 49,1006 zł -0,24% down 3,65% up 34,71% up 3,54% up 26,80% up
Dłużny 10,3921 zł -0,59% down -0,73% down 2,07% up - -
Gwarancji Zysku 12,9972 zł 0,00% hidden 0,02% up 0,46% up 3,62% up 5,95% up
Gwarantowany 11,2667 zł 0,00% hidden 0,03% up 0,23% up 1,27% up 3,55% up
Międzynarodowy 15,1264 zł -0,03% down 1,29% up 31,73% up 5,72% up 20,57% up
Pieniężny 16,9422 zł -0,17% down -0,39% down 1,20% up 4,46% up 7,45% up
Spółek Dywidendowych 13,5980 zł -0,81% down 0,90% up 38,12% up 3,11% up 17,36% up
Stabilnego Wzrostu 4,9305 zł -0,37% down -0,44% down 6,08% up 7,56% up 13,26% up
Zrównoważony 5,2938 zł -0,32% down 1,63% up 19,35% up 6,95% up 22,03% up

Sprawdź swoje fundusze w MojejAvivie

W MojejAvivie łatwo sprawdzisz swoje fundusze, stan zgromadzonych środków i dokonasz zmian

Przejdź do MojejAvivy

 

Nie widzisz swojego funduszu?

Możliwe, że inwestujesz w inny typ funduszu, np. PPK lub OFE - ich notowania znajdziesz na innej stronie

Pokaż wszystkie notowania