Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Wykresy

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 28/02/2021

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Akcji 15,4417 zł -0,02% down 0,08% up 16,46% up -8,75% down 15,72% up
Dynamiczny 45,5957 zł -0,02% down 0,33% up 18,40% up -6,29% down 18,89% up
Dłużny 10,5150 zł -0,01% down -0,69% down 4,33% up - -
Gwarancji Zysku 12,9893 zł 0,00% hidden 0,03% up 0,72% up 3,84% up 6,08% up
Gwarantowany 11,2589 zł 0,00% hidden 0,05% up 0,17% up 1,41% up 3,68% up
Międzynarodowy 14,1036 zł -0,01% down 0,42% up 14,12% up 1,89% up 12,86% up
Pieniężny 17,0084 zł -0,01% down -0,17% down 2,05% up 5,13% up 8,03% up
Spółek Dywidendowych 12,9829 zł -0,02% down 3,77% up 26,83% up -4,80% down 15,90% up
Stabilnego Wzrostu 4,9139 zł -0,01% down -0,71% down 7,06% up 7,02% up 13,28% up
Zrównoważony 5,0926 zł -0,02% down -0,37% down 13,63% up 1,58% up 18,13% up

Sprawdź swoje fundusze w MojejAvivie

W MojejAvivie łatwo sprawdzisz swoje fundusze, stan zgromadzonych środków i dokonasz zmian

Przejdź do MojejAvivy

 

Nie widzisz swojego funduszu?

Możliwe, że inwestujesz w inny typ funduszu, np. PPK lub OFE - ich notowania znajdziesz na innej stronie

Pokaż wszystkie notowania