Notowania funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny miesiąca

Sierpień 2019

Wykres

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Tabela wycen

Notowania funduszu w dniu 19/09/2019

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Globalnych Strategii 100,85 zł 0,04% up 0,54% up 1,69% up 3,29% up -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 123,39 zł 0,62% up 3,09% up -0,11% down 8,48% up 11,23% up
Aviva Investors Dochodowy 108,01 zł 0,04% up 0,12% up 2,68% up 7,27% up -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 136,44 zł -0,03% down 0,55% up 3,03% up 7,67% up 14,49% up
Aviva Investors Europejskich Akcji 76,29 zł 0,38% up 5,68% up -9,17% down -10,90% down -26,25% down
Aviva Investors Globalnych Akcji 118,49 zł 0,34% up 3,13% up -0,68% down 3,78% up 4,80% up
Aviva Investors Kapitał Plus 170,55 zł -0,03% down 0,92% up 2,38% up -1,92% down 0,99% up
Aviva Investors Małych Spółek 136,91 zł 0,07% up 2,97% up -1,79% down -17,35% down -13,76% down
Aviva Investors Niskiego Ryzyka 182,62 zł 0,04% up 0,05% up 1,20% up 3,73% up 4,90% up
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 146,47 zł -0,29% down 3,06% up 0,59% up -1,31% down 4,09% up
Aviva Investors Obligacji 241,39 zł 0,08% up -0,66% down 3,33% up 5,82% up 8,47% up
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156,69 zł 0,10% up -0,36% down 4,45% up 8,16% up 19,26% up
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 98,31 zł -0,13% down 3,54% up 1,89% up -10,85% down -22,89% down
Aviva Investors Polskich Akcji 456,62 zł -0,28% down 4,07% up -0,30% down 6,26% up -0,67% down
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 106,77 zł -0,01% down 0,16% up 2,17% up 6,73% up -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 270,44 zł -0,09% down 1,30% up 0,00% hidden 0,03% up -1,32% down
Aviva Investors Zrównoważony 123,28 zł -0,12% down 2,24% up 0,24% up 2,77% up -1,31% down