Notowania funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny miesiąca

Grudzień 2019

Wykres

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Tabela wycen

Notowania funduszu w dniu 20/01/2020

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Globalnych Strategii 103,67 zł 0,05% up 0,89% up 8,53% up 3,83% up -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 126,96 zł -0,15% down -0,71% down 6,99% up 7,95% up 10,78% up
Aviva Investors Dochodowy 108,89 zł 0,06% up 0,28% up 3,05% up 6,91% up 7,99% up
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 138,11 zł 0,10% up 0,42% up 4,65% up 8,22% up 15,83% up
Aviva Investors Europejskich Akcji 81,89 zł 0,16% up 1,60% up 10,56% up -11,55% down -18,04% down
Aviva Investors Globalnych Akcji 125,83 zł 0,10% up 1,13% up 13,65% up 7,92% up 7,71% up
Aviva Investors Kapitał Plus 175,35 zł 0,10% up 1,22% up 6,14% up 0,01% up 5,46% up
Aviva Investors Małych Spółek 151,47 zł 0,99% up 7,47% up 19,31% up -12,87% down 4,23% up
Aviva Investors Niskiego Ryzyka 183,47 zł 0,03% up 0,12% up 1,20% up 4,29% up 5,42% up
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 162,30 zł 0,51% up 5,10% up 20,81% up 3,13% up 20,78% up
Aviva Investors Obligacji 239,29 zł -0,07% down -0,99% down 1,10% up 6,71% up 5,98% up
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 155,89 zł -0,07% down -1,00% down 2,64% up 9,53% up 13,09% up
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 103,37 zł 0,44% up 4,11% up 8,18% up -11,28% down -15,78% down
Aviva Investors Polskich Akcji 473,25 zł 0,27% up 4,07% up 3,97% up 0,65% up 10,48% up
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,54 zł 0,02% up 0,19% up 2,20% up 6,82% up -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 273,76 zł 0,08% up 1,36% up 1,45% up 0,31% up 1,46% up
Aviva Investors Zrównoważony 125,94 zł 0,17% up 2,33% up 2,63% up 0,46% up 4,88% up