Notowania funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny miesiąca

Marzec 2020

Wykres

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Tabela wycen

Notowania funduszu w dniu 07/04/2020

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Globalnych Strategii 99,49 zł -0,07% down -3,92% down 1,42% up -0,13% down -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 110,10 zł 2,00% up -5,06% down -10,77% down -9,79% down -9,37% down
Aviva Investors Dochodowy 106,42 zł 0,07% up -2,52% down -0,07% down 3,85% up 4,10% up
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 130,80 zł 0,20% up -4,89% down -2,37% down 1,92% up 7,85% up
Aviva Investors Europejskich Akcji 66,40 zł 2,85% up -9,26% down -15,97% down -30,26% down -32,44% down
Aviva Investors Globalnych Akcji 97,75 zł 3,49% up -11,71% down -17,58% down -17,20% down -20,31% down
Aviva Investors Kapitał Plus 169,24 zł 0,14% up -1,64% down 0,02% up -5,08% down -1,26% down
Aviva Investors Małych Spółek 120,95 zł -0,25% down -11,79% down -13,90% down -35,82% down -23,57% down
Aviva Investors Niskiego Ryzyka 183,61 zł 0,03% up -0,11% down 1,32% up 3,87% up 4,94% up
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 133,14 zł -0,41% down -10,85% down -7,23% down -19,63% down -7,04% down
Aviva Investors Obligacji 246,42 zł 0,37% up 0,22% up 4,15% up 8,81% up 9,03% up
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 159,54 zł 0,28% up -0,83% down 4,05% up 10,43% up 15,04% up
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 86,36 zł -0,17% down -7,78% down -13,60% down -27,51% down -31,26% down
Aviva Investors Polskich Akcji 369,61 zł 1,16% up -11,38% down -21,28% down -26,17% down -19,26% down
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,33 zł -0,07% down -0,42% down 1,52% up 6,00% up -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 252,12 zł 0,39% up -4,11% down -7,40% down -9,35% down -8,94% down
Aviva Investors Zrównoważony 110,49 zł 0,49% up -6,28% down -11,56% down -14,47% down -11,70% down