Multibonus

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Wykresy

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 17/07/2019

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 183,46 zł -0.08% down 0.99% up 3.49% up 12.32% up 13.44% up
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji 128,9 zł -0.07% down 5.59% up 1.74% up 18.40% up 9.23% up
Aviva UFK AIMS Target Return Fund 99,34 zł -0.15% down 0.78% up -0.30% down 0.78% up -
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji 123,8 zł -0.42% down 1.79% up -0.70% down 10.29% up 13.58% up
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus 182,29 zł 0.02% up 0.13% up 1.11% up 3.77% up 5.15% up
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 135,55 zł -0.01% down 0.53% up 2.79% up 8.09% up 14.13% up
Aviva UFK Aviva Investors Europejskich Akcji 76,67 zł -0.38% down 1.31% up -11.30% down -12.58% down -24.73% down
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji 118,33 zł -0.02% down 2.29% up -1.19% down 4.03% up 7.72% up
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek 137,58 zł 0.16% up 2.76% up -5.32% down -11.54% down -10.48% down
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji 240,74 zł -0.05% down 0.40% up 2.98% up 5.86% up 9.99% up
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156,19 zł -0.09% down 0.50% up 4.65% up 8.70% up 20.74% up
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji 464,82 zł -0.23% down 2.24% up 2.72% up 14.62% up 9.42% up
Aviva UFK Investor Gold Otwarty 147,57 zł 0.86% up 5.75% up 10.25% up -9.84% down 1.23% up
Aviva UFK Investor Turcja 110,54 zł 2.30% up 9.76% up -4.70% down -41.17% down -40.70% down
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 238,23 zł -0.58% down 2.52% up 5.94% up 20.43% up 36.49% up
Aviva UFK Noble Fund Akcji 118,5 zł -0.51% down 0.90% up -6.77% down 6.58% up -8.15% down
Aviva UFK Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 89,74 zł -0.66% down 0.67% up -10.22% down 1.90% up 5.44% up
Aviva UFK Noble Fund Timingowy 140,21 zł -0.16% down 1.06% up -14.31% down -3.34% down -0.07% down
Aviva UFK PZU Akcji Krakowiak 81,25 zł -0.59% down 1.21% up -9.82% down -6.37% down -23.29% down
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 38,76 zł -0.46% down 0.91% up -15.24% down -19.67% down -18.96% down
Aviva UFK PZU Energia Medycyna Ekologia 66,32 zł 0.05% up 0.59% up -9.50% down -19.96% down -29.97% down
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 174,14 zł 0.02% up 1.27% up 6.03% up 8.89% up 15.58% up
Aviva UFK Quercus Agresywny 147,53 zł -0.69% down 2.51% up -6.61% down -8.51% down -9.73% down
Aviva UFK Skarbiec Akcja 304,13 zł -0.62% down 3.48% up -4.66% down 25.39% up 8.54% up
Aviva UFK Skarbiec Depozytowy 36,85 zł -0.05% down 0.60% up 3.28% up 7.75% up 12.73% up
Aviva UFK Skarbiec Obligacja 328,25 zł 0.03% up 0.43% up 3.42% up 9.12% up 14.96% up
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych 43,79 zł -1.06% down 1.86% up -15.02% down -21.23% down -51.12% down
Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych 144,49 zł 1.22% up 4.18% up 15.95% up 107.99% up 119.22% up
Aviva UFK Skarbiec – Globalny Małych i Średnich Spółek 226,1 zł 1.00% up 4.07% up 4.02% up 69.81% up 59.10% up
Aviva UFK UniAkcje Wzrostu 106,49 zł -0.02% down 1.83% up -1.39% down 18.43% up 15.95% up
Aviva UFK UniKorona Akcje 215,28 zł -0.04% down 1.91% up 0.50% up 19.91% up 6.33% up
Aviva UFK UniObligacje Aktywny 161,28 zł 0.05% up 1.19% up 4.98% up 4.38% up 12.53% up

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 17:00