Multibonus

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

31.12.2019 r. zostały wycofane z oferty fundusze:
 - Aviva UFK Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek xls↓ csv↓
 - Aviva UFK Noble Fund Akcji xls↓ csv↓
 - Aviva UFK Noble Fund Timingowy xls↓ csv↓
 - Aviva UFK PZU Akcji Krakowiak xls↓ csv↓

Wykresy

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 22/09/2020

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 184,20 zł -0,24% down -0,28% down -0,68% down 3,80% up 19,84% up
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji 137,68 zł -0,19% down -0,69% down 9,58% up 4,61% up 33,02% up
Aviva UFK Aviva Globalnych Strategii 100,75 zł -0,66% down -0,35% down -0,25% down 0,92% up -
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji 113,83 zł -0,12% down -2,68% down -7,97% down -9,52% down 3,73% up
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus 185,28 zł -0,02% down -0,03% down 1,46% up 3,89% up 6,05% up
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 136,90 zł 0,00% hidden 0,14% up 0,27% up 4,96% up 12,58% up
Aviva UFK Aviva Investors Europejskich Akcji 74,63 zł 0,30% up -1,36% down -2,27% down -17,42% down -11,55% down
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji 108,11 zł 0,16% up -1,22% down -8,81% down -8,49% down 2,04% up
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek 171,36 zł 1,34% up -5,69% down 26,56% up -2,09% down 9,29% up
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji 249,10 zł -0,10% down -0,11% down 3,16% up 8,95% up 11,45% up
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 164,07 zł -0,10% down 0,17% up 4,68% up 11,44% up 19,40% up
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji 433,31 zł 1,02% up -4,63% down -4,30% down -16,64% down 3,26% up
Aviva UFK Generali Akcje Wzrostu 101,18 zł 0,31% up -3,64% down -2,87% down -14,15% down 10,85% up
Aviva UFK Generali Korona Akcje 177,22 zł -0,51% down -5,67% down -15,18% down -26,32% down -9,37% down
Aviva UFK Generali Obligacje Aktywny 172,19 zł -0,02% down 0,35% up 5,05% up 11,38% up 17,21% up
Aviva UFK Investor Gold Otwarty 185,21 zł 0,16% up -1,95% down 19,62% up 27,14% up 42,23% up
Aviva UFK Investor Turcja 81,06 zł 0,50% up -5,48% down -28,69% down -53,11% down -47,94% down
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 218,16 zł 0,56% up -1,84% down -11,26% down 0,46% up 16,12% up
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 38,31 zł 0,47% up -3,86% down 3,51% up -31,31% down -20,52% down
Aviva UFK PZU Medyczny 71,25 zł -0,15% down -2,88% down 2,87% up -17,94% down -28,33% down
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 185,33 zł -0,07% down -0,09% down 4,90% up 14,22% up 18,17% up
Aviva UFK Quercus Agresywny 159,57 zł 0,09% up -3,55% down 11,10% up -19,97% down -4,41% down
Aviva UFK Skarbiec Akcja 252,85 zł 0,63% up -6,26% down -5,93% down -27,16% down -6,78% down
Aviva UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny 39,40 zł -0,03% down 0,13% up 5,07% up 11,93% up 17,02% up
Aviva UFK Skarbiec Obligacja 345,93 zł -0,02% down 0,11% up 4,79% up 12,03% up 17,03% up
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych 33,99 zł 0,18% up -2,50% down -21,26% down -35,67% down -40,50% down
Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych 226,72 zł 1,65% up 3,34% up 76,60% up 127,40% up 224,49% up
Aviva UFK Skarbiec – Globalny Małych i Średnich Spółek 241,26 zł 0,89% up 0,56% up 21,71% up 25,83% up 85,64% up

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 19:00