Multibonus

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Wykresy

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 18/09/2019

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 185,42 zł 0,02% up 1,59% up 3,05% up 11,95% up 14,74% up
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji 125,53 zł 0,05% up 3,69% up -0,06% down 12,19% up 4,97% up
Aviva UFK AIMS Target Return Fund 100,81 zł 0,06% up 0,55% up 1,95% up 3,19% up -
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji 122,63 zł -0,06% down 2,71% up -0,27% down 8,45% up 10,68% up
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus 182,54 zł 0,03% up -0,07% down 1,19% up 3,68% up 4,86% up
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 136,48 zł -0,04% down 0,68% up 3,09% up 7,69% up 14,57% up
Aviva UFK Aviva Investors Europejskich Akcji 76 zł -0,01% down 6,89% up -9,13% down -10,84% down -26,36% down
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji 118,09 zł -0,01% down 4,16% up -0,83% down 4,42% up 4,58% up
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek 136,81 zł 0,07% up 3,62% up -2,03% down -17,27% down -13,29% down
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji 241,19 zł 0,10% up -1,23% down 3,32% up 5,77% up 8,42% up
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156,53 zł 0,13% up -1,03% down 4,48% up 8,21% up 19,24% up
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji 457,88 zł 0,41% up 5,54% up 0,75% up 6,90% up 0,65% up
Aviva UFK Investor Gold Otwarty 155,48 zł 0,39% up -0,40% down 20,92% up -0,54% down 11,46% up
Aviva UFK Investor Turcja 115,67 zł 0,70% up 2,75% up 25,04% up -29,52% down -36,92% down
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 244,36 zł 0,06% up 6,73% up 6,56% up 24,72% up 32,54% up
Aviva UFK Noble Fund Akcji 117,61 zł 0,32% up 5,66% up -6,84% down 0,91% up -11,51% down
Aviva UFK Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 89,08 zł -0,01% down 4,05% up -6,68% down -9,60% down -0,76% down
Aviva UFK Noble Fund Timingowy 140,18 zł 0,08% up 2,43% up -11,38% down -3,63% down 0,94% up
Aviva UFK PZU Akcji Krakowiak 79,74 zł 0,44% up 5,59% up -7,04% down -12,39% down -27,24% down
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 37,43 zł 0,35% up 1,91% up -10,50% down -28,68% down -25,01% down
Aviva UFK PZU Energia Medycyna Ekologia 68,5 zł -0,31% down 2,01% up -4,09% down -20,40% down -31,98% down
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 176,27 zł 0,34% up 0,24% up 7,84% up 10,05% up 15,53% up
Aviva UFK Quercus Agresywny 145,56 zł 0,09% up 2,15% up 2,53% up -13,40% down -14,54% down
Aviva UFK Skarbiec Akcja 274,12 zł -0,39% down 3,08% up -15,00% down 6,04% up -7,98% down
Aviva UFK Skarbiec Depozytowy 37,44 zł 0,35% up 0,16% up 5,14% up 9,06% up 13,18% up
Aviva UFK Skarbiec Obligacja 329,04 zł 0,20% up -1,44% down 3,84% up 9,17% up 13,78% up
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych 43,11 zł -0,58% down 3,33% up -15,32% down -19,00% down -48,45% down
Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych 129,89 zł -1,27% down -9,70% down 5,43% up 73,72% up 90,01% up
Aviva UFK Skarbiec – Globalny Małych i Średnich Spółek 200,48 zł -1,03% down -9,46% down -9,17% down 42,74% up 41,52% up
Aviva UFK UniAkcje Wzrostu 104,24 zł 0,01% up 3,65% up -2,62% down 10,46% up 7,50% up
Aviva UFK UniKorona Akcje 209,77 zł 0,10% up 4,73% up -2,45% down 10,91% up -2,65% down
Aviva UFK UniObligacje Aktywny 163,32 zł 0,21% up -0,43% down 7,96% up 5,70% up 12,12% up

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 17:00