Notowania Aviva Investors SFIO

Fundusz inwestycyjny miesiąca

Sierpień 2020

Uczestnikami Funduszu mogą być Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz inne osoby prawne wchodzące w skład Grupy Aviva w Polsce, przez którą rozumie się jednostki powiązane z ww. spółkami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne. Fundusz nie jest dostępny w ofercie dla osób fizycznych i innych podmiotów niż wyżej wskazane.

Wykres

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Notowania

Notowania funduszu w dniu 17/09/2020

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors SFIO Akcyjny 2 225,31 zł 0,06% up -4,75% down -11,04% down -18,02% down 4,42% up
Aviva Investors SFIO Dużych Spółek 90,30 zł 0,24% up -3,87% down -12,41% down - -
Aviva Investors SFIO Dłużny 1 937,29 zł -0,02% down 0,11% up 6,79% up 16,31% up 22,77% up
Aviva Investors SFIO Krótkoterminowych Obligacji 1 560,29 zł -0,01% down 0,10% up 3,15% up 7,27% up 11,64% up
Aviva Investors SFIO Papierów Nieskarbowych 1 665,05 zł 0,04% up 0,62% up 2,28% up 9,79% up 20,36% up
Aviva Investors SFIO Spółek Dywidendowych 123,29 zł -0,27% down -4,60% down -3,31% down -20,74% down 0,82% up

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 17:00