Kalkulator stopy zwrotu UFK w ofercie Multibonusa

Fundusz inwestycyjny miesiąca

Sierpień 2020

Wykres

Wybierz fundusze

Wybierz maksymalnie 5 funduszy, aby porównać ich stopy zwrotu
Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwaga, co najmniej jeden fundusz ma krótszą historię inwestycyjną
Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu Pokaż
Nie wybrano żadnego funduszu - - -

Tabela wycen

Notowania funduszu w dniu 24/09/2020

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 183,13 zł -0,48% down -1,07% down -1,20% down 3,20% up 19,81% up
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji 133,53 zł -1,91% down -5,18% down 6,61% up 1,46% up 32,58% up
Aviva UFK Aviva Globalnych Strategii 100,15 zł -0,61% down -1,05% down -1,10% down 0,32% up -
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji 113,63 zł -0,53% down -4,24% down -7,36% down -9,67% down 4,76% up
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus 185,21 zł 0,02% up -0,05% down 1,41% up 3,85% up 6,03% up
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 136,63 zł -0,20% down -0,10% down 0,15% up 4,75% up 12,36% up
Aviva UFK Aviva Investors Europejskich Akcji 74,12 zł -0,99% down -3,29% down -2,02% down -17,98% down -10,47% down
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji 107,28 zł -1,34% down -2,97% down -9,34% down -9,19% down 2,49% up
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek 168,23 zł -1,27% down -7,82% down 23,98% up -3,87% down 8,35% up
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji 248,93 zł 0,11% up -0,06% down 3,25% up 8,88% up 11,39% up
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 163,82 zł 0,04% up 0,17% up 4,66% up 11,27% up 19,32% up
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji 429,42 zł -1,12% down -6,03% down -5,00% down -17,39% down 4,02% up
Aviva UFK Generali Akcje Wzrostu 100,80 zł -0,97% down -4,50% down -2,29% down -14,47% down 12,51% up
Aviva UFK Generali Korona Akcje 174,90 zł -1,85% down -7,28% down -15,18% down -27,28% down -8,74% down
Aviva UFK Generali Obligacje Aktywny 171,79 zł -0,17% down 0,08% up 4,80% up 11,12% up 17,18% up
Aviva UFK Investor Gold Otwarty 181,78 zł -0,23% down -3,52% down 15,55% up 24,79% up 35,80% up
Aviva UFK Investor Turcja 83,54 zł 2,82% up -0,52% down -28,63% down -51,68% down -45,83% down
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 216,03 zł 0,04% up -3,85% down -11,44% down -0,52% down 17,72% up
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 37,65 zł -0,71% down -6,18% down 2,23% up -32,49% down -20,95% down
Aviva UFK PZU Medyczny 70,20 zł -1,07% down -3,86% down 2,30% up -19,15% down -28,49% down
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 184,77 zł -0,08% down -0,39% down 4,49% up 13,87% up 17,65% up
Aviva UFK Quercus Agresywny 155,97 zł -1,18% down -6,63% down 8,74% up -21,77% down -5,51% down
Aviva UFK Skarbiec Akcja 248,43 zł -1,22% down -8,44% down -6,84% down -28,43% down -7,10% down
Aviva UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny 39,37 zł 0,00% hidden 0,10% up 4,99% up 11,85% up 16,93% up
Aviva UFK Skarbiec Obligacja 345,90 zł 0,09% up 0,13% up 4,97% up 12,02% up 16,95% up
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych 33,50 zł -1,06% down -5,05% down -22,13% down -36,60% down -41,05% down
Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych 219,23 zł -1,22% down 1,08% up 78,21% up 119,89% up 214,71% up
Aviva UFK Skarbiec – Globalny Małych i Średnich Spółek 233,43 zł -1,23% down -1,72% down 21,90% up 21,75% up 81,14% up