Aviva Investors Obligacji

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 21.09.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,00%

 • roczna stopa zwrotu

  3,26%

 • wartość bieżąca

  249,36 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Obligacji KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Obligacji KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Obligacji KAT. A 249,36 zł 0,02% up 0,00% hidden 3,26% up 9,20% up 11,71% up
Pobierz xls Pobierz csv