Aviva Investors Obligacji Globalny

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 17.06.2021

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,25%

 • roczna stopa zwrotu

  -0,58%

 • wartość bieżąca

  246,25 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 246,25 zł -0,20% down 0,25% up -0,58% down 5,65% up 9,10% up
Pobierz xls Pobierz csv