Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  5,14%

 • roczna stopa zwrotu

  20,13%

 • wartość bieżąca

  172,47 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii KAT. A 172,47 zł 0,69% up 5,14% up 20,13% up 4,05% up 23,55% up
Pobierz xls Pobierz csv

Wyniki funduszu

Wybierz kategorię jednostek funduszu, aby sprawdzić aktualne wyniki